Archiwum kategorii: Komercjalizacja badań

Kolejna edycja Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła konferencja Polish-Swiss Innovation Day, zorganizowana przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Polsko-Szwajcarska Izbę Gospodarczą wraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Rozwoju. Celem spotkania była wymiana najlepszych praktyk oraz podkreślenie roli innowacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i globalnych korporacji.

Oprócz tego 13 kwietnia prof. Patrick Aebischer, wybitny naukowiec i jedna z najbardziej znanych postaci w świecie innowacji opowiedział w Warszawie, jak udało mu się przekształcić swoją szkołę, Federalną Szkołę Politechniczną w Lozannie, w jedną z najlepszych na świecie. Nagrania dostępne są w serwisie Youtube. Na obejrzenie obu części wykładu trzeba zarezerwować ponad dwie godziny (zegarowe).

 

Komercjalizacja wyników prac na Politechnice Wrocławskiej

Nawiązując do prezentacji przedstawianej na seminarium, które odbyło się 28 stycznia 2015 poświęconemu komercjalizacji wyników prac badawczych pragnę donieść, że  Politechnika Wrocławska posiada opracowane procedury postępowania (nawet jeżeli nie są one powszechnie znane).

Więcej informacji znaleźć (będzie) można na stronach:

Poniżej prezentacja omawiająca stan prac i zamierzenia Politechniki Wrocławskiej.

Model-procesu-komercjalizacji-w-Politechnice-Wrocławskiej

Komercjalizacja po nowemu

Zmiany wprowadzone w nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 5 września 2014 dotyczą (w pewnej części) ułatwień związanych z komercjalizacją powstających na uczelni prac badawczych. Nakładają one pewne obowiązki na uczelnie i zwiększają zakres praw pracownika w dysponowaniu owocami swojej pracy: gdy uczelnia nie zechce komercjalizować wyników prac, a pracownik uzna to za sensowne, może odkupić od uczelni prawa do komercjalizacji i zrobić to samemu.

Poniższe slajdy przedstawione zostały na seminarium Katedry 28 stycznia 2015.

komercjalizacja

Powstały one na podstawie lektury ustawy oraz szkolenia (webinarium) zorganizowanego wspólnie przez firmę konsultingową PCW i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego. Zapis szkolenia znajduje się poniżej.

Seminarium 28 stycznia 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 28 stycznia, Dr Wojciech Myszka wygłosi prezentację pt.: „Komercjalizacja badań — nowe uregulowania”.  Zakres prezentacji dotyczyć będzie ostatnich zmian w Ustawie o szkolnictwie wyższym, mających ułatwić komercjalizację wyników prac badawczych. Ponadto prezentacja będzie w pewnym stopniu oparta na webinarium pt.: „Komercjalizacja po nowemu. Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym” organizowanym przez firmę consultingową PWC i Ministerstwo, w którym brał udział Pan Doktor Wojciech Myszka.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej Seminarium 28 stycznia 2015