Seminarium 28 stycznia 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 28 stycznia, Dr Wojciech Myszka wygłosi prezentację pt.: „Komercjalizacja badań — nowe uregulowania”.  Zakres prezentacji dotyczyć będzie ostatnich zmian w Ustawie o szkolnictwie wyższym, mających ułatwić komercjalizację wyników prac badawczych. Ponadto prezentacja będzie w pewnym stopniu oparta na webinarium pt.: „Komercjalizacja po nowemu. Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym” organizowanym przez firmę consultingową PWC i Ministerstwo, w którym brał udział Pan Doktor Wojciech Myszka.

Serdecznie zapraszamy!

Tytuł prezentacji: „Komercjalizacja badań — nowe uregulowania”

Prezentujący: Dr inż. Wojciech Myszka

Prezentacja obejmowała:
-prawa autorskie,
-podstawy prawne związane z prawem autorskim i komercjalizacją badań m.in. art. 86e.1, 86e.2
-prawo o szkolnictwie wyższym- nowe regulacje,
-innowacyjność- od pomysłu do wynalazku,
-źródła innowacji,
-obowiązek dokumentowania utworów.