Czego sobie życzymy na Nowy Rok?

Pryzmat opublikował życzenia Dziekanów. Pozwalam sobie zacytować życzenia Dziekana Wydziału Mechanicznego:

prof. Edward Chlebus

Profesor Edward Chlebus – dziekan Wydziału Mechanicznego W10

W nadchodzącym 2015 roku wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Wrocławskiej życzę realizacji planów zarówno na niwie osobistej jak i zawodowej.Życzę Państwu spełnienia marzeń, satysfakcji z podjętych wyzwań a także rozwijania swoich pasji. Jako dziekan Wydziału Mechanicznego życzę sobie aby nasz wydział rozwijał się za sprawą ciekawych projektów badawczych, wielu grantów, zaangażowania kadry naukowej jak i samych studentów.

za Pryzmat PWr – Wiadomości.

Fuel Cell Vehicles Aren’t Yet Greener than Hybrids | MIT Technology Review

If you want to help cut greenhouse gas emissions, you should probably skip the hydrogen fuel cell cars now coming to market and buy a much cheaper hybrid instead.

After decades of research and small-scale demonstrations, hydrogen cars are finally rolling into view. These vehicles use electric motors, but their electricity comes not from a battery but from hydrogen, processed in a chemical reaction that takes place inside a fuel cell.

za Fuel Cell Vehicles Aren’t Yet Greener than Hybrids | MIT Technology Review.

Co więcej samochód hybrydowy w znacznie większym stopniu wymaga nowoczesnych układów sterowania…

Seminarium 10 grudnia 2014

Na najbliższym seminarium, tj. 10 grudnia, będziemy gościć Pana dr. hab. inż. Krzysztofa Jamroziaka z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wygłosi on dwie prezentacje pt.: „Identyfikacja własności materiałów w balistyce końcowej” oraz „Wprowadzenie do budowy i zasad działania broni strzeleckiej”.

Serdecznie zapraszamy!