Seminarium 17 grudnia 2014

W najbliższą środę, tj. 17 grudnia, prelegentem na seminarium będzie Pan mgr inż. Piotr Kotowski. Podczas prezentacji przedstawi On założenia i uzyskane wyniki swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Wymiary fraktalne powierzchni pęknięcia w stopach żelaza i ceramice”.

Serdecznie zapraszamy!