Informacja o konferencjach w Augustowie (2015) i Kielcach (2015)

1. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, Augustów, 31 May – 3 June 2015

http://www.mechanika.materialow.pb.edu.pl/

Topics:
– fracture  mechanics,
– damage mechanics,
– fatigue of materials and structures,
– plasticity and creep,
– inverse problems,
– identification of the damage,
– mechanics of composites,
– mechanics of advanced materials (SMART, gradient, nanomaterials),
– contact mechanics, problem of surface layer,
– termomechanics,
– biomechanics and biomaterials,
– structural dynamics,
– strength and safety of structures,
– dynamic loading and impact,
– waves and fracture in complex and lattice structures,
– mechanics of processes.

Important dates:
-sending the applications:  January 31 February 28,  2015,
-paper submission:  March 31, 2015,
-papers acceptance:  April 15, 2015,
-date of payment:  May 10, 2015,
-conference programme: May 20, 2015.

Note: Organizers ask to send abstracts in English.

=======================================

  1. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 15-18.IX.2015

http://www.fracture.tu.kielce.pl

Tematyka:
-mechaniki pękania, zmęczenia materiałów i konstrukcji oraz problemy oceny wytrzymałości elementów zawierających pęknięcia.

Kalendarium:
-do 31.12.2014 – rejestracja wraz z przesłaniem tytułu proponowanej pracy,
-do 28.02.2015 – przesłanie streszczenia pracy – maksymalnie 2 strony,
-do 15.03.2015 – informacja o akceptacji pracy,
-do 15.07.2015 – przesłanie pełnego tekstu pracy,
-XV KKMP obędzie się w terminie 15-18.IX.2015.

Komercjalizacja po nowemu

Zmiany wprowadzone w nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 5 września 2014 dotyczą (w pewnej części) ułatwień związanych z komercjalizacją powstających na uczelni prac badawczych. Nakładają one pewne obowiązki na uczelnie i zwiększają zakres praw pracownika w dysponowaniu owocami swojej pracy: gdy uczelnia nie zechce komercjalizować wyników prac, a pracownik uzna to za sensowne, może odkupić od uczelni prawa do komercjalizacji i zrobić to samemu.

Poniższe slajdy przedstawione zostały na seminarium Katedry 28 stycznia 2015.

komercjalizacja

Powstały one na podstawie lektury ustawy oraz szkolenia (webinarium) zorganizowanego wspólnie przez firmę konsultingową PCW i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego. Zapis szkolenia znajduje się poniżej.

Seminarium 28 stycznia 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 28 stycznia, Dr Wojciech Myszka wygłosi prezentację pt.: „Komercjalizacja badań — nowe uregulowania”.  Zakres prezentacji dotyczyć będzie ostatnich zmian w Ustawie o szkolnictwie wyższym, mających ułatwić komercjalizację wyników prac badawczych. Ponadto prezentacja będzie w pewnym stopniu oparta na webinarium pt.: „Komercjalizacja po nowemu. Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym” organizowanym przez firmę consultingową PWC i Ministerstwo, w którym brał udział Pan Doktor Wojciech Myszka.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej Seminarium 28 stycznia 2015

New amazing metal is so hydrophobic it makes water bounce like magic

New amazing metal is so hydrophobic it makes water bounce like magic

Scientists at the University of Rochester have created a metal that is so extremely hydrophobic that the water bounces on it as if it were repelled by a magic force field. Instead of using chemical coatings they used lasers to etch a nanostructure on the metal itself. It will not wear off, like current less effective methods.

za New amazing metal is so hydrophobic it makes water bounce like magic.

Notatka z seminarium 21 stycznia 2015

Na dzisiejszym Seminarium Dynamiki gościliśmy Pana dr. inż. Zbigniewa Wołejszę z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Pana prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza, dyrektora Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Pan dr inż. Zbigniew Wołejsza przedstawił badania zaprezentowane w swojej rozprawie habilitacyjnej pt. ”Podwozia adaptacyjne samolotów lekkich ogólnego przeznaczenia”, której recenzentami są Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz oraz Pan dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.

Czytaj dalej Notatka z seminarium 21 stycznia 2015

Ewidencjonowanie utworów w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej dla potrzeb przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracowników Uczelni

Od 1 stycznia 2015 na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 127/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie możliwości zwiększenia w roku 2015 wynagrodzeń pracowników Uczelni, każdy utwór powstały w ramach stosunku pracy powinien być zdeponowany w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej.

Za rejestrowanie utworów, które powstały w ramach stosunku pracy (zwiększone wynagrodzenie) i składanie ich w wersji elektronicznej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej odpowiedzialni są kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. Każdy pracownik może zarejestrować wniosek, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki/komórki organizacyjnej.
Procedura odbywa się za pomocą ­formularza on-line i jest opisana w instrukcji.

Deponowanie utworu w Repozytorium Wiedzy odbywa się niezależnie od dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego DONA, które reguluje odrębne Zarządzenie Wewnętrzne.

Obsługą procedury deponowania i nadawania numerów zajmuje się Dział Digitalizacji i Repozytorium Wiedzy CWINT. Informacji na temat procedury rejestrowania wniosków udzielają również właściwe Oddziały Centrum przy jednostkach.

(Na podstawie http://biblioteka.pwr.wroc.pl/2531882.dhtml)

Seminarium 21 stycznia 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 21 stycznia, będziemy gościć Pana prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza, dyrektora Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Pana dr. inż. Zbigniewa Wołejszę z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Prelegentem będzie Pan dr inż. Zbigniew Wołejsza, który przedstawi główne tezy swojej rozprawy habilitacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 14 stycznia

W najbliższą środę, tj. 14 stycznia 2015, prelegentem na Seminarium Katedry będzie Pan mgr inż. Rafał Mech. Podczas prezentacji przedstawi On założenia i uzyskane wyniki zaprezentowane w swojej rozprawie doktorskiej pt.: „Właściwości magnetomechaniczne kompozytów na bazie proszków z materiału o gigantycznej magnetostrykcji”.

Serdecznie zapraszamy!