Seminarium 21 stycznia 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 21 stycznia, będziemy gościć Pana prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza, dyrektora Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Pana dr. inż. Zbigniewa Wołejszę z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Prelegentem będzie Pan dr inż. Zbigniew Wołejsza, który przedstawi główne tezy swojej rozprawy habilitacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!