Notatka z seminarium 14 stycznia 2015

Podczas ostatniego seminarium odbyła się kolejna prezentacja rozprawy doktorskiej przed nadchodzącą obroną. Prelegentem był Mgr inż. Rafał Mech.

Tytuł prezentacji: Właściwości magnetomechaniczne kompozytów na bazie proszków z materiału o gigantycznej magnetostrykcji.

Prezentujący: mgr inż. Rafał Mech

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Prezentacja obejmowała:

 • wprowadzenie do tematyki rozprawy – wyjaśnienie istotnych pojęć (takich jak: materiały SMART, magnetyczne materiały SMART, zjawisko magnetostrykcji),
 • teza i cele pracy,
 • przegląd wykonanych badań eksperymentalnych:
  • badania magnetostrykcji,
  • badania odwrotnej magnetostrykcji,
  • badania mikrostruktury,
  • badania magnetyczne,
  • aktuatory magnetostrykcyjne,
  • odzyskiwanie energii,
 • podsumowanie i wnioski,
 • kierunki nowych badań w zakresie materiałów magnetostrykcyjnych oraz potencjalne nowe aplikacje, głównie w obszarze konstrukcji mechanicznych.

Streszczenie rozprawy doktorskiej.