New amazing metal is so hydrophobic it makes water bounce like magic

New amazing metal is so hydrophobic it makes water bounce like magic

Scientists at the University of Rochester have created a metal that is so extremely hydrophobic that the water bounces on it as if it were repelled by a magic force field. Instead of using chemical coatings they used lasers to etch a nanostructure on the metal itself. It will not wear off, like current less effective methods.

za New amazing metal is so hydrophobic it makes water bounce like magic.

Notatka z seminarium 21 stycznia 2015

Na dzisiejszym Seminarium Dynamiki gościliśmy Pana dr. inż. Zbigniewa Wołejszę z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Pana prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza, dyrektora Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Pan dr inż. Zbigniew Wołejsza przedstawił badania zaprezentowane w swojej rozprawie habilitacyjnej pt. ”Podwozia adaptacyjne samolotów lekkich ogólnego przeznaczenia”, której recenzentami są Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz oraz Pan dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.

Czytaj dalej Notatka z seminarium 21 stycznia 2015