Seminarium 4 marca 2015

Szanowni Państwo,
na najbliższym Seminarium Katedry, tj. 04.03 2015r. o godzinie 11.00 odbędzie się Szkolenie, które przeprowadzą pracownicy WCSS-u (Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego) w zakresie oferowanych usług sieciowych.

Prelegenci: Szymon Kubik, Dr Karina Kornobis
Godzina rozpoczęcia : 11.00

Szkolenie ma na celu przedstawienie oferowanych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputermowe (WCSS) zupełnie nowych usług, świadczonych w ramach projektu SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych).

Usługi te są uzupełnieniem przygotowywanego dla Naszej Katedry systemu LIMS (Systemu zarządzania pracą w laboratorium).

W trakcie szkolenia zaprezentowany też będzie jeden z systemów przygotowany dla Uniwersytetu Medycznego. Przykład ten przybliży uczestnikom cel współpracy, jakim jest wdrożenie systemu zarządzania laboratorium.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja, 24 marca 2015 r.

Konferencja pt.: „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej” jest organizowana w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS). W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wnioski z realizacji projektu SPIN-LAB w zakresie:

  • dobrych praktyk laboratoryjnych i narzędzi doskonalenia,
  • możliwości i korzyści z używania narzędzi pracy grupowej w E-SCIENCE.PL,
  • potrzeb zmian organizacyjnych,
  • dostosowania laboratoriów do realiów rynkowych,
  • możliwości udzielanego laboratoriom wsparcia przez jednostki Politechniki Wrocławskiej.

Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie do dnia 17 marca 2015 roku formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem https://conference.e-science.pl/registration.

Do każdego zgłoszenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca jego przyjęcie. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja uczestników konferencji nastąpi zgodnie z kolejnością wysyłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy
o przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: konferencja@e-science.pl, najpóźniej do dnia 19 marca 2015r.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Termin, miejsce organizacji konferencji 
Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godzinie 9:00. Rejestracja rozpocznie się od godziny 8:30. Miejscem organizacji konferencji jest budynek D-21 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pl. Grunwaldzki 11, wejście A, hol główny (parter).

Informacja dodatkowa
Konferencja organizowana jest w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez WCSS. Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie i usprawnienie działalności polskich laboratoriów badawczych prowadzących prace w ramach wiodących kierunków badań naukowych. Realizacja projektu polega na wdrożeniu w jednostkach naukowo-badawczych pakietu usług i aplikacji, które mają na celu wspomaganie działań laboratoryjnych i wzmocnienie jakości zarządzania organizacją pracy badawczej. Wdrożone rozwiązania będą stopniowo udostępniane w platformie E-SCIENCE.PL, przestrzeni dedykowanej środowisku naukowemu ułatwiającej współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenia danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Strona konferencji

Zaproszenie-na-konferencję-24-03-2015

Notatka z seminarium 25 luty 2015

Na dzisiejszym Seminarium Dynamiki gościliśmy Pana Pan mgr inż. Piotra Zająca, który przedstawił zakres swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja”
Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski

Czytaj dalej Notatka z seminarium 25 luty 2015

Komercjalizacja wyników prac na Politechnice Wrocławskiej

Nawiązując do prezentacji przedstawianej na seminarium, które odbyło się 28 stycznia 2015 poświęconemu komercjalizacji wyników prac badawczych pragnę donieść, że  Politechnika Wrocławska posiada opracowane procedury postępowania (nawet jeżeli nie są one powszechnie znane).

Więcej informacji znaleźć (będzie) można na stronach:

Poniżej prezentacja omawiająca stan prac i zamierzenia Politechniki Wrocławskiej.

Model-procesu-komercjalizacji-w-Politechnice-Wrocławskiej

Wykład prof. Mieczysława Szaty

Komisja Budownictwa i Mechaniki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zaprasza na wykład prof. dr. hab. inż. Mieczysława Szaty z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej pt. „Modelowanie wybranych procesów mechaniki pękania z użyciem analizy wymiarowej”. Prelekcja odbędzie się 24 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Wrocławskiego Oddziału PAN (ul. Podwale 75).

PCM-CMM-2015 Congress

Dear Sir/Madam,

We also take the opportunity to cordially invite you and your co-workers once again to further present your research work at the

PCM-CMM-2015 CONGRESS
scheduled for 8-11 SEPTEMBER 2015

The Conference is a joint scientific event:

  • the 3rd Polish Congress on Mechanics (PCM)
  • the 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)

Congress President:
Michal Kleiber (Polish Academy of Sciences)
Chairman of the Scientific Committee
Tadeusz Burczynski (Institute of Fundamental Technological Research of Polish Academy of Sciences)

Organizers:
Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
Polish Association for Computational Mechanics

Conference venue:
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

More info: http://www.pcm-cmm-2015.pg.gda.pl/

Seminaria Katedry

Szanowni Państwo,
z uwagi na  zimową sesję egzaminacyjną 2014/2015 informujemy,  że następne Seminarium Katedry odbędzie 25.02 2015 roku, a prelegentem będzie Pan  mgr inż. Piotr Zając, który przedstawi zakres swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja”. Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr. Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski.

Czytaj dalej Seminaria Katedry