Notatka z seminarium 25 luty 2015

Na dzisiejszym Seminarium Dynamiki gościliśmy Pana Pan mgr inż. Piotra Zająca, który przedstawił zakres swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja”
Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski

Tytuł prezentacji: Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja.

Prezentujący: mgr inż. Piotr Zając

Prezentacja obejmowała:
a) cel i tezę pracy,
b) zagadnienia kluczowe:

  • opanowanie technologii wytwarzania elastomerów magnetoreologicznych,
  • dobór optymalnego składu elastomerów magnetoreologicznych,
  • zbudowanie stanowiska pomiarowego,
  • opracowanie metody pomiarów własności magneto-mechanicznych elastomerów magnetoreologicznych,
  • opracowanie modelu,
  • identyfikację parametrów modelu.

c) wprowadzenie do tematu materiałów magnetoreologicznych:
– wytwarzanie i badania własne elastomerów magnetoreologicznych,
-modelowanie własności magneto-mechanicznych wytworzonych elastomerów magnetoreologicznych, oraz
e) podsumowanie.