Seminaria Katedry

Szanowni Państwo,
z uwagi na  zimową sesję egzaminacyjną 2014/2015 informujemy,  że następne Seminarium Katedry odbędzie 25.02 2015 roku, a prelegentem będzie Pan  mgr inż. Piotr Zając, który przedstawi zakres swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja”. Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr. Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski.

Czytaj dalej Seminaria Katedry