Komercjalizacja wyników prac na Politechnice Wrocławskiej

Nawiązując do prezentacji przedstawianej na seminarium, które odbyło się 28 stycznia 2015 poświęconemu komercjalizacji wyników prac badawczych pragnę donieść, że  Politechnika Wrocławska posiada opracowane procedury postępowania (nawet jeżeli nie są one powszechnie znane).

Więcej informacji znaleźć (będzie) można na stronach:

Poniżej prezentacja omawiająca stan prac i zamierzenia Politechniki Wrocławskiej.

Model-procesu-komercjalizacji-w-Politechnice-Wrocławskiej