Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej, która rozpocznie się 1 października o godz. 9.00 w auli gmachu głównego (bud A-1, wyb. Wyspiańskiego 27)

Politechnika Wrocławska to największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Na 16 wydziałach uczy się ponad 28 tys. studentów. W tym roku naukę na I roku studiów rozpocznie ok. 6 tys. osób.

Program: 

 • wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Cezarego Madryasa;     
 • przyjęcie w poczet studentów i doktorantów – immatrykulacja;    
 • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej;    
 • wręczenie Specjalnych Nagród Rektora „Docendo Discimus”; 
 • uhonorowanie prof. Jana Biliszczuka Medalem Politechniki Wrocławskiej;
 • wykład inauguracyjny prof. Jana Biliszczuka, z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego „Budownictwo mostowe w 1000-letnich dziejach Polski”.

Przypominamy, że w związku z inauguracją dzień 1 października ogłoszony został Dniem Rektorskim.

Identyfikator ORCID obowiązkowy dla pracowników Politechniki Wrocławskiej

Ukazało się Zarządzenie Wewnętrzne 64/2018 w sprawie rejestracji w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID.
Głosi ono tyle:

Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadza się obowiązek rejestracji nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących działalność naukową, wskazujących Politechnikę Wrocławską jako miejsce prowadzenia działalności naukowej, w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID (Open Researcher and Contributor iD) i utworzenia profilu w ww. serwisie.

Pisałem już na ten temat ponad rok temu. Zwracam też uwagę, że na naszych stronach można umieścić swój identyfikator ORCID. Z zarządzenia wynika też obowiązek zgłoszenia swojego identyfikatora w Dziale Otwartej Nauki. Będzie on częścią profilu DONA.

Folder reklamowy Technischen Hochschule Breslau

Każda uczelnia wydaje folder reklamowy mający przyciągnąć osoby szukające miejsca studiowania.

Udało się nam pozyskać taką publikację z czasów tuż przed II Wojną Światową. Zatytułowany jest Wo studiere ich technische Wissenschaften co można przetłumaczyć jako Gdzie ja studiuję nauki techniczne.

Wo_studiere_ich_technische_Wissenschaften

WPPT ma 50 lat

Pod koniec czerwca WPPT świętował 50. rocznicę powstania. Uczestnicy obchodów wzięli udział w okolicznościowym biegu oraz spotkali się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału.

W sobotę o godz. 11 w auli gmachu głównego odbyła się najważniejsza część jubileuszu — uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Udział w nim wzięli wszyscy zaproszeni goście: absolwenci WPPT, SPPT, byli i obecni pracownicy oraz sympatycy wydziału i przedstawiciele współpracujących z WPPT instytucji.

Patronat na wydarzeniem objęli prof. Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, dr Kornel Morawiecki, Marszałek Senior Sejmu VIII kadencji, prof. Wacław Kasprzak, były Rektor PWr oraz prof. Janusz Zaleski i Marek Aleksander Skorupa, byli dolnośląscy wojewodowie.

Więcej informacji na temat obchodów na stronie.

Ważnym fragmentem uroczystości było wręczenie profesorowi Wacławowi Kasprzakowi Medalu Zasłużony dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Prof. Wacław Kasprzak pełnił funkcję dyrektora PWr ds. współpracy z przemysłem w latach 1964-1969, prorektora PWr do spraw nauki w latach 1969-1981 i rektora PWr w latach 1982-1984.

Na przełomie lat 1950- i 1960-tych kierownictwo PWr w skład, którego wchodził prof. Wacław Kasprzak uznało za kluczowe i najpilniejsze dla dalszego rozwoju PWr rozwiązanie sprawy kształcenia kandydatów na młodych naukowców.

Prof. Kasprzak był jednym z inicjatorów i animatorów powołania na Wydziale Budownictwa PWr w 1962 r. Studium Techniki Teoretycznej.

Zakładano, że Studium to zapewni gruntowne wykształcenie z zakresu matematyki i fizyki i innych przedmiotów podstawowych dla tego Wydziału.

W 1964 r. decyzją Rektora Zygmunta Szparkowskiego zorganizowano elitarne Studium Podstawowych Problemów Techniki (SPPT) dla utalentowanej młodzieży, rekrutowanej po bardzo dobrze zdanym egzaminie wstępnym na 4 wydziały: Budownictwa, Mechaniczny, Elektroniki i Górnictwa.

Program studiów na pierwszych latach SPPT obejmował między innymi dwa semestry algebry, cztery semestry analizy matematycznej, trzy semestry równań różniczkowych, semestr rachunku prawdopodobieństwa oraz cztery semestry różnych działów i form fizyki.

Studenci SPPT pozostawali formalnie na wydziale, z którego byli rekrutowani, wracali nań dopiero po trzecim roku studiów, by uzyskać dyplom zgodny z ich wyborem zawodowym.

Prof. Kasprzak był bardzo zaangażowany w tworzenie i rozwijanie SPPT.

Liczba studentów kształconych w ramach SPPT po kilku latach była już tak duża, że postanowiono Studium przekształcić w Wydział z odrębną rekrutacją, a z programami już sprawdzonymi w ramach SPPT.

Korzystając zatem z doświadczeń uzyskanych podczas realizacji studiów na SPPT, w 1968 r. powołano jako pierwszy w Polsce Wydział PPT.

Prof. Kasprzak przez kilka lat uczestniczył w pracach Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Zasługi prof. Kasprzaka w powołaniu i rozwoju WPPT są powodem nadania mu Medalu Zasłużony dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Poniżej kilka fotografii z uroczystości

Jubileusz 95-lecia prof. Zdzisława Samsonowicza

Jubileusz 95-lecia będzie obchodził w środę, 23 maja, prof. Zdzisław Samsonowicz. Profesor był jednym z pierwszych studentów Politechniki Wrocławskiej, a następnie — przez 60 lat — pracownikiem uczelni. Uroczystość z okazji urodzin profesora rozpocznie się o godz. 11.00 w auli PWr (bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27).

Podczas uroczystości prof. Zdzisław Samsonowicz otrzyma tytuł Profesora honorowego Politechniki Wrocławskiej, a laudację na jego cześć wygłosi prof. Roman Wrona z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2010 r. uczelnia ta przyznała prof. Samsonowiczowi tytuł doktora honoris causa za zasługi dla rozwoju polskiej i światowej nauki oraz przemysłu odlewniczego.

W ramach obchodów jubileuszu zaplanowano także XVIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018. Spotkanie odbędzie się 23-25 maja w Trzebnicy. Patronat nad wydarzeniem objął prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji na stronie głównej PWr.

Inauguracja Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego

Na Politechnice Wrocławskiej rozpoczyna działalność Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe. Jest to cykl otwartych spotkań z udziałem światowej sławy prelegentów. skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Co miesiąc na Politechnice Wrocławskiej będziemy gościć eksperta, który opowie o najnowszych badaniach z prezentowanej przez siebie dziedziny.

Pierwszy wykład dotyczący zastosowania osiągnięć współczesnej bioinżynierii, wygłosi prof. Anthony Guiseppi-Elie z Wydziału Inżynierii Biomedycznej TAMU. Prowadzi on badania w zakresie m.in. projektowania i zastosowania bioanalitycznych mikrosystemów wykorzystywanych w medycynie.

Święto Politechniki Wrocławskiej

W środę, 15 listopada, zapraszamy na uroczystości związane ze Świętem Politechniki Wrocławskiej. Ich głównym punktem będzie przyznanie tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Witkiewiczowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
Święto Politechniki Wrocławskiej 2017:

 • godz. 8.00 – msza św. w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego (Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3),
 • godz. 9.00 – uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego). Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniająca profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Sądowa 1). Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniająca profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Kleczkowska/Reymonta),
 • godz. 9.30 – odsłonięcie tablic nowych profesorów tytularnych (Aleja Profesorów Politechniki Wrocławskiej),
 • godz. 11.00 – obchody Święta Nauki na Politechnice Wrocławskiej – aula gmachu głównego
  • wystąpienie rektora PWr prof. Cezarego Madryasa,
  • nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Witkiewiczowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu,
  • wręczenie odznaczeń i wyróżnień,
  • wręczenie nominacji członkom Honorowego Konwentu Politechniki Wrocławskiej.

Z okazji Święta, Rektor Politechniki Wrocławskiej ogłosił godziny rektorskie.

Seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej

W najbliższy wtorek 10 października 2017 r. na seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej (K7/W11) będziemy mieli przyjemność wysłuchania dwóch wykładów zamykających przewody doktorskie Pań:

 1. Pani mgr inż. Monika Ratajczak , Analiza zmian parametrów biomechanicznych tkanek mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi, promotor:Prof. Romuald Będziński, promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Ptak.
 2. Pani mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć , Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym, promotor: Prof. Małgorzata Komorowska, drugi promotor: dr hab. Jerzy Detyna, Prof. PWr, Wydział Mechaniczny PWr, promotor pomocnicy: dr inż. Tomasz Walski

Zapraszam Państwa do sali 304b bud. D-1 o godz. 13.15.