Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Sukces naszych dwu pracowników

Tuż przed Świętami możemy pochwalić się dwiema dobrymi informacjami dotyczącymi pracowników naszej Katedry

  1. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk i dr hab. inż. Mariusz Hasiak zostali członkami Academii Professorum Iuniorum.
  2. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, został powołany na członka Komisji Mechaniki i Budownictwa oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Academia Professorum Iuniorum została powołana 27 października przez rektora prof. Arkadiusza Wójsa i stanowi jeden z kluczowych elementów działań naszej uczelni w promowaniu doskonałości naukowej.

Jej głównym zadaniem jest wyłonienie i wspieranie w rozwoju grupy wybitnych, młodych, samodzielnych pracowników naukowców reprezentujących różne dyscypliny i budujących zespoły naukowe lub podejmujących nową tematykę badawczą.

Poniżej kopia listu informującego o powołaniu prof. Grzegorza Lesiuka na członka Komisji.

Zmarł prof. Jan Koch

Urodził się w 1931 roku w Kobylnicy. Tytuł magistra inżyniera otrzymał w 1956 roku, a doktora nauk technicznych w 1964 roku. W 1972 roku obronił pracę habilitacyjną, a cztery lata później został profesorem nadzwyczajnym. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1990 roku.

Był kierownikiem Zakładu Obrabiarek, Automatyzacji i Organizacji w latach 1965–2002. Piastował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu w latach 1971–81. Był członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej (1981–2002), prorektorem (1985–87), dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji (1987–93), dziekanem Wydziału Mechanicznego (1993–99).

W tym okresie miałem okazję współpracować z nim jako Pełnomocnik Dziekana do spraw Informatyzacji Wydziału. Miał, nieczęsto u innych spotykaną umiejętność cedowania obowiązków — wielokrotnie powtarzał wszystkim, że powinni się liczyć z moim zdaniem tak jak z jego (w zakresie zleconych mi zadań).

W tym okresie zbudowaliśmy podstawową infrastrukturę sieciową Wydziału.

Wspominam ten czas bardzo dobrze.

Więcej informacji o Profesorze znaleźć można na stronach Politechniki, w tekstach:

Politechnika Wrocławska członkiem Advisory Committee T.I.M.E.

Jak, być może, zwrócili Państwo na to uwagę, w ostatnich dniach odbyły się na Politechnice Wrocławskiej obrady Ogólnego Zgromadzenia organizacji T.I.M.E (Top International Managers in Engineering Association).

Przez trzy dni obradowali przedstawiciele 48 uczelni z 21 krajów. Donosiła o tym informacja na stronach WWW Politechniki Wrocławskiej. Nasza Uczelnia jest członkiem tego stowarzyszenia od 2004 roku. Z Polski, obecna jest tam również Akademia Górniczo-Hutnicza.

Zgromadzenie ogólne członków T.I.M.E. podjęło decyzję o przyjęciu Politechniki Wrocławskiej do grona Advisory Committee tej organizacji. Politechnikę w Komitecie przez sześć lat będzie reprezentował prof. Grzegorz Lesiuk. Jego aktywność (ACASIS, BIP) bardzo pomogła we wprowadzeniu Politechniki do tego Komitetu.

Rosną nasze szanse na jeszcze lepsze wykorzystanie oferowanych przez organizację możliwości:

  • Podwójne dyplomy;
  • Staże badawcze;
  • Szkoły letnie;
  • Masowe otwarte kursy on-line.

Jest to bardzo ważne, z punktu widzenia Uczelni i zwiększa nasze szanse na „umiędzynarodowienie”.

Odszedł profesor Wołodymyr W. Panasiuk

Панасюк Володимир Васильович

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Wołodymyra W. Panasiuka, wieloletniego przyjaciela naszego Zespołu oraz Doktora Honoris Causa Politechniki Wrocławskiej.

Z profesorem Wołodymyrem W. Panasiukiem łączyła nas wieloletnia, głęboka przyjaźń. Był mentorem wielu naszych działań, a przede wszystkim życzliwym i oddanym przyjacielem, dzięki któremu dowiedzieliśmy się nie tylko o dorobku Karpenko Physico-Mechanical Institute, ale także o jego pięknej Ojczyźnie.

Doświadczyliśmy od Profesora nie tylko możliwości twórczej współpracy, ale także dużo ciepła i bardzo ludzkiej i bezinteresownej życzliwości.

Będzie nam bardzo brakowało Profesora Wołodymyra W. Panasiuka. Wierzymy jednak, że współpraca i serdeczna przyjaźń między Katedrą a Fizyko-Mechanicznycm Instytutem im. Karpenki we Lwowie pozostaną niezmienione.

Tutaj można zobaczyć zdjęcie z holu gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa z nekrologiem Profesora Wołodymyra W. Panasiuka i kondolencjami.

Występujemy w „reklamówce” Politechniki Wrocławskiej

Trwa akcja rekrutacyjna i zapewne z tego powodu pojawiła się strona zatytułowana Fenomeny. Jest też reklamowana banerami — widziałem takie na budynku C13.

W jednym z bloków filmowych, zatytułowanym Energia  występują pracownicy naszej Katerdy.

Pewno warto obejrzeć całość, ale jak kto się śpieszy może zacząć od około 20 minuty.

Święto Politechniki Wrocławskiej 2022

We wtorek, 15 listopada, zapraszamy na uroczystości związane ze Świętem Politechniki Wrocławskiej.

Program wydarzenia:

10.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego),   

10.30 – odsłonięcie nazwisk nowych profesorów tytularnych (tablica w Alei Profesorów Politechniki Wrocławskiej),

12.00 – obchody Święta Nauki na Politechnice Wrocławskiej (aula gmachu głównego)    

  • wręczenie doktoratu honoris causa prof. Michelowi Virlogeux, który wygłosi wykład okolicznościowy, 
  • wręczenie nagród naukowych i stypendiów naukowych rektora,    
  • wręczenie statuetek Lew Politechniki,
  • ogłoszenie nazwiska laureata Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema 2022.

Decyzją prof. Arkadiusza Wójsa, rektora PWr 15 listopada wprowadzone zostały godziny rektorskie od 11.00 do 15.00.