Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Prof. Krzysztof Maruszewski wraca ! W ramach programu EU back to university

W imieniu Pana Dziekana Wydziału Mechanicznego zapraszamy na XXIV Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w środę, 6 marca o godzinie 11:15. Organizatorami seminarium są katedry Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa oraz Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej.

W trakcie seminarium wystąpi prof. dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, były pracownik naszego wydziału, były dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, a od wielu lat dyrektor kolejnych instytutów z sieci Join Research Centre.

Odpowiadając na zaproszenie Dziekana Wydziału Mechanicznego, Profesor Maruszewski odwiedza nas w ramach akcji „EU Back to University”, umożliwiającej spotkanie kadry naukowej i studentów z prominentnymi przedstawicielami Unii Europejskiej. Sopotkanie pozwoli na zaprezentowanie trendów w polityce Unii w zakresie nauki i kształcenia oraz nowych możliwości stojących do dyspozycji uniwersytetów z krajów członkowskich.

Jakość powietrza na Kampusie Politechniki Wrocławskiej

baner

Naukowcy Politechniki Wrocławskiej (z Wydziałów Inżynierii Środowiska oraz Informatyki i Zarządzania) rozpoczęli interesujący projekt monitorowania jakości powietrza na Kampusie Politechniki Wrocławskiej.

Stan powietrza można sprawdzić na stronie projektu. Dane uzupełniane są co 15 minut. Ponieważ jeden z czujników umieszczony jest na budynku B5 (zatem dotyczy naszego Wydziału) postanowiłem na swojej stronie prezentować wyniki aktualnych pomiarów. Postanowiłem też prezentować informacje historyczne (w\ postaci wykresów) w ujęciu: doby, tygodnia, miesiąca oraz roku.

Poniżej zmiany stężenia PM 2,5 w ciągu ostatniej doby. Dane uaktualniane są co godzinę.

wykres

(Ilustracja tytułowa zaczerpnięta z: Jessica Marshall, PM 2.5 Proceedings of the National Academy of Sciences May 2013, 110 (22) 8756; DOI:10.1073/pnas.1307735110)

Godziny rektorskie w dniu 15 listopada 2018 roku

W celu umożliwienia społeczności akademickiej wzięcia udziału w obchodach Święta Politechniki Wrocławskiej w dniu 15 listopada 2018 roku (czwartek) wprowadza się godziny rektorskie od 7:30 do 13:00.


We wtorek, 15 listopada, zapraszamy na uroczystości związane ze Świętem Politechniki Wrocławskiej. Ich głównym punktem będzie przyznanie tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Leszczyńskiemu z Jackson State University, USA

15 listopada 1945 r. prof. Kazimierz Idaszewski wygłosił w Politechnice Wrocławskiej pierwszy wykład w dziejach polskich uczelni powojennego Wrocławia. Na pamiątkę tamtego wydarzenia obchodzimy we Wrocławiu Święto Nauki, a od 1984 roku także Święto Politechniki Wrocławskiej.

Święto Politechniki Wrocławskiej 2016:

godz. 8.00 – msza św. w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego (Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3)

godz. 9.00 – uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego)

Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniająca profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Sądowa 1)

Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniająca profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Kleczkowska/Reymonta)

godz. 9.45 – odsłonięcie tablic nowych profesorów tytularnych (Aleja Profesorów Politechniki Wrocławskiej)

godz. 11.00 – obchody Święta Nauki na Politechnice Wrocławskiej — aula gmachu głównego

 • wystąpienie rektora PWr prof. Cezarego Madryasa
 • nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Leszczyńskiemu (Jackson State University, USA)
 • nadanie tytułu konsula honorowego PWr prof. Jerzemu Leszczyńskiemu, prof. Imre J. Rudasowi (Obuda University w Budapeszcie) i Andrzejowi Zabłockiemu (prezes Zjednoczenia Polskiego im. I. Domeyki w Chile, wiceprezesowi Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych w Ameryce Łacińskiej)
 • promocje doktorów habilitowanych
 • wręczenie odznaczeń i wyróżnień

12 listopada dniem wolnym od pracy

W związku z ustanowieniem 12 listopada „Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” najbliższy poniedziałek będzie na Politechnice Wrocławskiej dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.

Ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w środę Prezydent RP Andrzej Duda. Tego samego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w życie weszła w czwartek, 8 listopada.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej, która rozpocznie się 1 października o godz. 9.00 w auli gmachu głównego (bud A-1, wyb. Wyspiańskiego 27)

Politechnika Wrocławska to największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Na 16 wydziałach uczy się ponad 28 tys. studentów. W tym roku naukę na I roku studiów rozpocznie ok. 6 tys. osób.

Program: 

 • wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Cezarego Madryasa;     
 • przyjęcie w poczet studentów i doktorantów – immatrykulacja;    
 • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej;    
 • wręczenie Specjalnych Nagród Rektora „Docendo Discimus”; 
 • uhonorowanie prof. Jana Biliszczuka Medalem Politechniki Wrocławskiej;
 • wykład inauguracyjny prof. Jana Biliszczuka, z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego „Budownictwo mostowe w 1000-letnich dziejach Polski”.

Przypominamy, że w związku z inauguracją dzień 1 października ogłoszony został Dniem Rektorskim.

Identyfikator ORCID obowiązkowy dla pracowników Politechniki Wrocławskiej

Ukazało się Zarządzenie Wewnętrzne 64/2018 w sprawie rejestracji w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID.
Głosi ono tyle:

Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadza się obowiązek rejestracji nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących działalność naukową, wskazujących Politechnikę Wrocławską jako miejsce prowadzenia działalności naukowej, w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID (Open Researcher and Contributor iD) i utworzenia profilu w ww. serwisie.

Pisałem już na ten temat ponad rok temu. Zwracam też uwagę, że na naszych stronach można umieścić swój identyfikator ORCID. Z zarządzenia wynika też obowiązek zgłoszenia swojego identyfikatora w Dziale Otwartej Nauki. Będzie on częścią profilu DONA.

WPPT ma 50 lat

Pod koniec czerwca WPPT świętował 50. rocznicę powstania. Uczestnicy obchodów wzięli udział w okolicznościowym biegu oraz spotkali się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału.

W sobotę o godz. 11 w auli gmachu głównego odbyła się najważniejsza część jubileuszu — uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Udział w nim wzięli wszyscy zaproszeni goście: absolwenci WPPT, SPPT, byli i obecni pracownicy oraz sympatycy wydziału i przedstawiciele współpracujących z WPPT instytucji.

Patronat na wydarzeniem objęli prof. Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, dr Kornel Morawiecki, Marszałek Senior Sejmu VIII kadencji, prof. Wacław Kasprzak, były Rektor PWr oraz prof. Janusz Zaleski i Marek Aleksander Skorupa, byli dolnośląscy wojewodowie.

Więcej informacji na temat obchodów na stronie.

Ważnym fragmentem uroczystości było wręczenie profesorowi Wacławowi Kasprzakowi Medalu Zasłużony dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Prof. Wacław Kasprzak pełnił funkcję dyrektora PWr ds. współpracy z przemysłem w latach 1964-1969, prorektora PWr do spraw nauki w latach 1969-1981 i rektora PWr w latach 1982-1984.

Na przełomie lat 1950- i 1960-tych kierownictwo PWr w skład, którego wchodził prof. Wacław Kasprzak uznało za kluczowe i najpilniejsze dla dalszego rozwoju PWr rozwiązanie sprawy kształcenia kandydatów na młodych naukowców.

Prof. Kasprzak był jednym z inicjatorów i animatorów powołania na Wydziale Budownictwa PWr w 1962 r. Studium Techniki Teoretycznej.

Zakładano, że Studium to zapewni gruntowne wykształcenie z zakresu matematyki i fizyki i innych przedmiotów podstawowych dla tego Wydziału.

W 1964 r. decyzją Rektora Zygmunta Szparkowskiego zorganizowano elitarne Studium Podstawowych Problemów Techniki (SPPT) dla utalentowanej młodzieży, rekrutowanej po bardzo dobrze zdanym egzaminie wstępnym na 4 wydziały: Budownictwa, Mechaniczny, Elektroniki i Górnictwa.

Program studiów na pierwszych latach SPPT obejmował między innymi dwa semestry algebry, cztery semestry analizy matematycznej, trzy semestry równań różniczkowych, semestr rachunku prawdopodobieństwa oraz cztery semestry różnych działów i form fizyki.

Studenci SPPT pozostawali formalnie na wydziale, z którego byli rekrutowani, wracali nań dopiero po trzecim roku studiów, by uzyskać dyplom zgodny z ich wyborem zawodowym.

Prof. Kasprzak był bardzo zaangażowany w tworzenie i rozwijanie SPPT.

Liczba studentów kształconych w ramach SPPT po kilku latach była już tak duża, że postanowiono Studium przekształcić w Wydział z odrębną rekrutacją, a z programami już sprawdzonymi w ramach SPPT.

Korzystając zatem z doświadczeń uzyskanych podczas realizacji studiów na SPPT, w 1968 r. powołano jako pierwszy w Polsce Wydział PPT.

Prof. Kasprzak przez kilka lat uczestniczył w pracach Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Zasługi prof. Kasprzaka w powołaniu i rozwoju WPPT są powodem nadania mu Medalu Zasłużony dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Poniżej kilka fotografii z uroczystości