Archiwum kategorii: Ludzie

Obrona pracy doktorskiej Jolanty Szczurek

W imieniu przewodniczącego Komisji Doktorskiej uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jolanty Szczurek zatytułowanej

Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Promotorami są:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta — pierwszy promotor
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Simka (Politechnika Śląska) — drugi promotor
  • dr inż. Justyna Krzak — promotor pomocniczy

Recenzentami są:

  1. dr hab. Łukasz John, prof. uczelni (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
  2. dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni (Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
  3. prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji)

Z opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie https://wm.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/obrony, jak również w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Zmarł prof. Jan Koch

Urodził się w 1931 roku w Kobylnicy. Tytuł magistra inżyniera otrzymał w 1956 roku, a doktora nauk technicznych w 1964 roku. W 1972 roku obronił pracę habilitacyjną, a cztery lata później został profesorem nadzwyczajnym. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1990 roku.

Był kierownikiem Zakładu Obrabiarek, Automatyzacji i Organizacji w latach 1965–2002. Piastował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu w latach 1971–81. Był członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej (1981–2002), prorektorem (1985–87), dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji (1987–93), dziekanem Wydziału Mechanicznego (1993–99).

W tym okresie miałem okazję współpracować z nim jako Pełnomocnik Dziekana do spraw Informatyzacji Wydziału. Miał, nieczęsto u innych spotykaną umiejętność cedowania obowiązków — wielokrotnie powtarzał wszystkim, że powinni się liczyć z moim zdaniem tak jak z jego (w zakresie zleconych mi zadań).

W tym okresie zbudowaliśmy podstawową infrastrukturę sieciową Wydziału.

Wspominam ten czas bardzo dobrze.

Więcej informacji o Profesorze znaleźć można na stronach Politechniki, w tekstach:

Grzegorz Lesiuk wyróżniony przez Uniwersytet w Porto

Od wielu lat dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni współpracuje z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu Porto (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto). Wielokrotnie na naszym seminarium gościliśmy prelegentów wywodzących się tak spośród kadry akademickiej jak i spośród doktorantów.

Prof. Lesiuk zaangażował się również w wymianę międzynarodową (studentów i doktorantów) między uczelniami.

W szczególności zaangażowany jest w prace Structural Integrity Research Laboratory skupiającego pracowników, doktorantów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich zainteresowanych problematyką po angielsku określaną jako Structural Integrty a związaną z odpornością dużych konstrukcji (mechanicznych czy budowlanych) na występujące w nich obciążenia.

31 października 2023 prof. Lesiuk wygłosił wykład zatytułowany Energy approach in fatigue crack growtch description in metals skierowany do pracowników i studentów Wydziału Inżynierii. Spotkanie to było okazją wręczenia prof. Lesiukowi medalu honorującego jego wieloletniej działalności naukowej na rzecz rozwoju FEUP.

Medal

Więcej informacji na temat współpracy dr hab. inż. Grzegorza Lesiuka z Uniwersytetem Porto i samej uroczystości znaleźć można we wpisie zatytułowanym Naukowiec z W10 wyróżniony przez Uniwersytet w Porto zamieszczonym na stronie głównej PWr.

Magdalena Łabowska wśród polek wyróżnionych przez Forbesa

Jedną z ciekawszych osób w naszym zespole jest Pani dr inż. Magdalena Łabowska. Od „zawsze” zaskakiwała nas rozległością swoich zainteresowań. ardzo często wspominamy o Niej na naszych stronach. Niedawno została Wrocławianką Roku.

Aktualnie Forbes (Polska) zaprezentował listę 23 kobiet w Polsce, które warto obserwować w 2023 roku. Magda znalazła się wśród nich.

Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia.

22 lutego 2024 lokalna telewizja Echo24 wyemitowała wywiad z dr Magdaleną łabowską pozwalający lepiej zrozumieć jej motywacje.

dr Magdalena Łabowska została Wrocławianką Roku

Jest nam ogromnie miło poinformować, że jedna z najbardziej aktywnych doktorantek naszej katedry Magdalena Łabowska nie tylko niedawno obroniła swój doktorat, ale również została ogłoszona Wrocławianką 2022 Roku w kategorii „Teraz młodość – Siła młodości”.

Laureatki są wyłaniane w siedmiu kategoriach: działalność równościowa, społeczna i edukacyjna, pro-ekologiczna, naukowo-badawcza, small biznes (mała przedsiębiorczość), artystyczna – Twórczynie oraz w kategorii specjalnej: Teraz młodość – Siła młodości.

Wyróżnienia przyznaje Wrocławska Rada Kobiet pełniąca wobec władz miasta funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego Wrocławia. Członkowie Rady reprezentują instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty gospodarcze.

Więcej na ten temat można znaleźć w Aktualnościach na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy!

90 rocznica urodzin profesora Wacława Kasprzaka

26 września 1932 roku urodził się prof. Wacław Kasprzak. Organizowane przez Jego Magnificencję uroczystości rocznicowe odbyły się 11 października w budynku H4.

Na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej zamieszczono dwa duże materiały:

Zapraszam zwłaszcza do zapoznania się z obszernym wywiadem, który przybliża osobę Profesora, wspominając o czasach, które dla znakomitej większości z nas są zupełnie nieznane.

Warto też zapoznać się z artykułem zamieszczonym w czasopiśmie Nauka, opublikowanym w roku 2014: Tworzenie silnej uczelni — z doświadczeń Politechniki Wrocławskiej. Opisuje on działania podjęte przez kolejnych rektorów Politechniki Wrocławskiej: prof. Dionizego Smoleńskiego, prof. Zygmunta Szparkowskiego, a ostatecznie zostały wdrożone przez ekipę pod kierownictwem prof. Tadeusza Porębskiego i prof. Wacława Kasprzaka. Wszyscy realnie oceniające to co zostało osiągnięte podkreślają, że Politechnika Wrocławska ciągle — mimo upływu czasu — porusza się w kierunku wyznaczonym na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.

Mamy ogromny zaszczyt i szczęście — praktycznie codziennie — spotykać na korytarzu budynku B1 osobę skromną i nietuzinkową, życzliwą ludziom a będącą swojego rodzaju kwintesencją Politechniki Wrocławskiej, jaką znamy.

Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze.

PS. Na ilustracji tytułowej uchwycono Profesora z fajką. Ja pamiętam „ciągnący się” za nim zapach tytoniu Amphora. A fajka była jednym z etapów walki z nałogiem palenia.

Sukces Rady Doktorantów Politechniki Wrocławskiej

W katedrze (według moich pobieżnych obliczeń) mamy około (bo o zmianach dowiaduję się jako ostatni) 37 osób ubiegających się o tytuł doktora (niektórzy tylko mają ciągle otwarty przewód doktorski). To spora grupa.

Wszyscy są bardzo aktywni. Część z nich studiuje w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej, inni funkcjonują w ramach Studiów Doktoranckich. Sporo zamieszania wprowadziła tu modyfikowana Ustawa o Szkolnictwie Wyższym.

Na uczelni funkcjonuje Rada Doktorantów. I, okazało się, że Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej jest najlepszą ze wszystkich w Polsce, na co zapewne miał wpływ fakt, że Politechnika Wrocławska została zaliczona do najbardziej prodoktoranckich uczelni w Polsce. Donosi o tym wpis na Stronie głównej Politechniki Wrocławskiej: PRODOK 2021: nagrody dla doktorantów z PWr.

Nasza Katedra (a wcześniej Instytut) zawsze był bardzo prodoktorancki stąd jest nam bardzo miło, że nasza Doktorantka, Pani Wioletta Seremak byłą Sekretarzem Rady Doktorantów XVI kadencji (2020/2021), która była oceniana w konkursie.

Magdalena Łabowska wyróżniona w konkursie Młode Talentu

W poniedziałek (22.11.2021) odbyła się gala rozdania nagród w konkursie Młode Talenty, do którego zostały nominowane Panie Magdalena Łabowska oraz Justyna Pelc. Zostały one wyróżnione w kategorii „Innowacje” za aktywność w zespole Innspace i osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Wśród laureatów znaleźli się najlepsi studenci Wrocławskich Uczelni.

Idea konkursu Młodych Talentów polega na promowaniu studentów oraz młodych pracowników nauki, którzy odnieśli znaczący sukces naukowy, w działalności innowacyjnej, artystyczny, społeczny, sportowy oraz jako młodzi przedsiębiorcy.

Tegoroczna gala odbyła się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Więcej na temat samego konkursu pod adresem: http://www.konkursmlodetalenty.pl.

Nasz doktorant, Michał Biały, wśród najlepszych absolwentów

Już jakiś czas temu na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej ogłoszono wyniki konkursu na najlepszego absolwenta Politechniki Wrocławskiej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród najlepszych absolwentów studiów drugiego stopnia znalazł się mgr inż. Michał Biały, doktorant prof. Mariusza Hasiaka.

Pan mgr inż. Michał Biały pracę dyplomową “Production and physical properties of amorphous alloys for FFF additive manufacturing technology” (I stopnia) jak i „Physical properties and application of bulk amorphous alloys to molding in the supercooled liquid region” (II stopnia) przygotowywał na Wydziale Mechanicznym pod kierunkiem obecnego promotora.

Z planami naukowymi Michała mogliśmy zapoznać się na seminarium, które wygłosił 27 października 2021.

Statuetka związana z wyróżnieniem
Dyplom

Gratulujemy