Archiwum kategorii: Kadra

Szymon Duda podwójnie wyróżniony

Miło nam poinformować, że nasz doktorant, mgr inż. Szymon Duda znalazł się pośród tegorocznych laureatów Studenckiego Programu Stypendialnego zainicjowanego przez Prezydenta Wrocławia, a prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Otrzymał Stypendium im. Mariana Suskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych.

Warto dodać, że jest on jednym z 9 doktorantów Politechniki Wrocławskiej w gronie 23 wyróżnionych ze środowiska wrocławskiego.

Dowiedzieliśmy się również, że rozstrzygnięty został konkurs na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta: Fulbright Junior Research Award. W konkursie wzięło udział 66 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 14 nominacji, a jedną z nich uzyskał Szymon Duda.

Tematem rozprawy Szymona Dudy jest „Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia” związana z zagadnieniami przewidywania trwałości zmęczeniowej powszechnie obecnych w wielu sektorach gospodarki struktur kompozytowych. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni z Wydziału Mechanicznego.

Zainteresowania naukowe Szymona Dudy koncentrują się na problematyce degradacji zmęczeniowej oraz analizie uszkodzeń materiałów inżynierskich. W szczególności obejmuje takie zagadnienia, jak zjawisko zmęczenia oraz mechanizmy uszkodzenia w włóknistych materiałach kompozytowych w tym modelowanie; opis natury pękania nowoczesnych materiałów metalowo–włóknistych; analiza uszkodzeń w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem emisji akustycznej; metoda elementów skończonych w modelowaniu zjawisk dekohezji materiałów hybrydowych; materiały hipersprężyste — modelowanie numeryczne.

Gratulujemy!

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej Magdaleny Łabowskiej

W imieniu przewodniczącej Komisji Doktorskich, Pani prof. dr hab. inż. Celiny Pezowicz, uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Pani mgr inż. Magdaleny Łabowskiej zatytułowanej „Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych”

Promotorami pracy są

  • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny);
  • dr hab. inż. Izabela Michalak, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny).

Promotorem pomocniczym jest dr inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska.

Recenzentami są:

  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny);
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej).

Obrona rozprawy odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 11:00, w sali 2.41 bud. B4.

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo_technicznej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami pierwsządrugą zamieszczono na stronie Wydziału.

Dr Dariusz Pyka uhonorowany medalem im Szmeltera

Na konferencji Techniki Komputerowe w Inżynierii (TKI2022), którea odbywałą się w dniach 18–21 października 2022 w Warszawie dr inż. Dariusz Pyka został uhonorowany medalem im. prof. Jana Szmeltera „Za dokonania młodego pracownika nauki podczas prowadzenia badań naukowych w zakresie opisu matematycznego i modelowania numerycznego zjawisk szybkozmiennych na bazie energii układu i jej składowych”.

Wręczenie wyróżnień (dr Pyka — pierwszy z lewej)
Medal i dyplom

Serdecznie gratulujemy!

Skończył się XXV Dolnośląski Festiwal Nauki

Ponad 300 pokazów, wykładów, warsztatów i innych form popularyzowania nauki – tak w liczbach można podsumować jubileuszową edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na PWr. Po raz kolejny w progi uczelni zaprosiliśmy młodszych i starszych, by odsłonić przed nimi tajemnice nauki, zaprosić do naszych laboratoriów i pokazać, jak fascynujące jest to, czym zajmują się nasi badacze.

Wydarzenie zakończyła gala finałowa w auli gmachu głównego.

Gala stała się także okazją do wręczenia statuetki dr. hab. inż. Krzysztofowi Jamroziakowi, prof. uczelni jako wyraz podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz DFN.

Gratulujemy!

Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych

Na najbliższym seminarium Pani Magdalena Łabowska podsumuje swoją pracę doktorską zatytułowaną:

Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych

Promotorami pracy są:

  • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Izabela Michalak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych)

Promotorem pomocniczym jest

  • dr inż. Patrycja Szymczyk (Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji)

Serdecznie zapraszamy

Odszedł doc. dr. hab. Bertold Lysik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

doc. dr. hab. Bartolda Lysika

który wniósł ogromny wkład w opracowanie nowoczesnych metod budowy modeli matematycznych i związanych z tym algorytmów.

Uczestniczył i współkierował prowadzone przez Instytut i Katedrę Seminarium Dynamiki; spośród jego uczestników wypromował trzech doktorów. Dwóch z nich pracuje obecnie jako profesorowie w USA i w Polsce.

Był niezwykle pogodnym i uczynnym człowiekiem, zawsze spieszył z pomocą w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Na stronach Wydziału Matematyki pojawiła się krótka notka biograficzna.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 9 maja o godzinie 10 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Grant NCN dla Szymona Dudy

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż Pan mgr inż. Szymon Duda otrzymał finansowanie w postaci grantu NCN Preludium 20:

tytuł: „Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia”

kwota: 182 756 PLN

Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni

Dodajmy że osiągnięcie to jest kolejnym ukoronowaniem także ostatniego osiągnięcia w postaci tytułu finalisty (wyróżenie) kapituły stypendialnej miasta Wrocławia.

Sukces Rady Doktorantów Politechniki Wrocławskiej

W katedrze (według moich pobieżnych obliczeń) mamy około (bo o zmianach dowiaduję się jako ostatni) 37 osób ubiegających się o tytuł doktora (niektórzy tylko mają ciągle otwarty przewód doktorski). To spora grupa.

Wszyscy są bardzo aktywni. Część z nich studiuje w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej, inni funkcjonują w ramach Studiów Doktoranckich. Sporo zamieszania wprowadziła tu modyfikowana Ustawa o Szkolnictwie Wyższym.

Na uczelni funkcjonuje Rada Doktorantów. I, okazało się, że Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej jest najlepszą ze wszystkich w Polsce, na co zapewne miał wpływ fakt, że Politechnika Wrocławska została zaliczona do najbardziej prodoktoranckich uczelni w Polsce. Donosi o tym wpis na Stronie głównej Politechniki Wrocławskiej: PRODOK 2021: nagrody dla doktorantów z PWr.

Nasza Katedra (a wcześniej Instytut) zawsze był bardzo prodoktorancki stąd jest nam bardzo miło, że nasza Doktorantka, Pani Wioletta Seremak byłą Sekretarzem Rady Doktorantów XVI kadencji (2020/2021), która była oceniana w konkursie.

Magdalena Łabowska wyróżniona w konkursie Młode Talentu

W poniedziałek (22.11.2021) odbyła się gala rozdania nagród w konkursie Młode Talenty, do którego zostały nominowane Panie Magdalena Łabowska oraz Justyna Pelc. Zostały one wyróżnione w kategorii „Innowacje” za aktywność w zespole Innspace i osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Wśród laureatów znaleźli się najlepsi studenci Wrocławskich Uczelni.

Idea konkursu Młodych Talentów polega na promowaniu studentów oraz młodych pracowników nauki, którzy odnieśli znaczący sukces naukowy, w działalności innowacyjnej, artystyczny, społeczny, sportowy oraz jako młodzi przedsiębiorcy.

Tegoroczna gala odbyła się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Więcej na temat samego konkursu pod adresem: http://www.konkursmlodetalenty.pl.

Nasz doktorant, Michał Biały, wśród najlepszych absolwentów

Już jakiś czas temu na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej ogłoszono wyniki konkursu na najlepszego absolwenta Politechniki Wrocławskiej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród najlepszych absolwentów studiów drugiego stopnia znalazł się mgr inż. Michał Biały, doktorant prof. Mariusza Hasiaka.

Pan mgr inż. Michał Biały pracę dyplomową “Production and physical properties of amorphous alloys for FFF additive manufacturing technology” (I stopnia) jak i „Physical properties and application of bulk amorphous alloys to molding in the supercooled liquid region” (II stopnia) przygotowywał na Wydziale Mechanicznym pod kierunkiem obecnego promotora.

Z planami naukowymi Michała mogliśmy zapoznać się na seminarium, które wygłosił 27 października 2021.

Statuetka związana z wyróżnieniem
Dyplom

Gratulujemy