Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

W piątek, 1 października, o godz. 12.00 uroczyście rozpoczniemy nowy rok akademicki na Politechnice Wrocławskiej. W trakcie wydarzenia wysłuchamy wystąpienia inauguracyjnego rektora oraz wykładu inauguracyjnego. Odbędzie się także tradycyjna immatrykulacja, czyli przyjęcie nowych studentów do społeczności PWr.

Program wydarzenia:

  • wystąpienie inauguracyjne rektora,
  • immatrykulacja studentów i doktorantów,
  • wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
  • nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej dr. Rafałowi Dutkiewiczowi, prezydentowi Wrocławia w latach 2002-2018, absolwentowi naszej uczelni,
  • wykład inauguracyjny dr. Rafała Dutkiewicza „O solidarności, o tym, co międzynarodowe i o uniwersytetach”,
  • nadanie medalu za wybitne zasługi dla rozwoju PWr prof. Tadeuszowi Więckowskiemu i złotej odznaki z brylantem marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu,
  • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej,
  • wręczenie specjalnych nagród Rektora Docendo Discimus.

Inauguracja będzie transmitowana on-line.