Spotkanie/seminarium inaugurujące nowy rok akademicki

Rozpoczynamy nowy semestr i rok akademicki, w związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich pracowników naszej katedry. Spotkanie odbędzie się w trybie stacjonarnym dnia 29.09.2021 (środa) o godzinie 13:15 w sali A (aula) budynek B4.

Spotkanie było poświęcone sprawom organizacyjnym związanych z początkiem roku akademickiego, zajęciami oraz zbliżającą się kategoryzacją.

Ważnym elementem było symboliczne pożegnanie prof. Mieczysława Szaty, który odchodzi na emeryturę. Poniżej parę zdjęć z uroczystości.

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

W piątek, 1 października, o godz. 12.00 uroczyście rozpoczniemy nowy rok akademicki na Politechnice Wrocławskiej. W trakcie wydarzenia wysłuchamy wystąpienia inauguracyjnego rektora oraz wykładu inauguracyjnego. Odbędzie się także tradycyjna immatrykulacja, czyli przyjęcie nowych studentów do społeczności PWr.

Program wydarzenia:

  • wystąpienie inauguracyjne rektora,
  • immatrykulacja studentów i doktorantów,
  • wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
  • nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej dr. Rafałowi Dutkiewiczowi, prezydentowi Wrocławia w latach 2002-2018, absolwentowi naszej uczelni,
  • wykład inauguracyjny dr. Rafała Dutkiewicza „O solidarności, o tym, co międzynarodowe i o uniwersytetach”,
  • nadanie medalu za wybitne zasługi dla rozwoju PWr prof. Tadeuszowi Więckowskiemu i złotej odznaki z brylantem marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu,
  • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej,
  • wręczenie specjalnych nagród Rektora Docendo Discimus.

Inauguracja będzie transmitowana on-line.