Archiwum kategorii: Współpraca międzynarodowa

Politechnika Wrocławska członkiem Advisory Committee T.I.M.E.

Jak, być może, zwrócili Państwo na to uwagę, w ostatnich dniach odbyły się na Politechnice Wrocławskiej obrady Ogólnego Zgromadzenia organizacji T.I.M.E (Top International Managers in Engineering Association).

Przez trzy dni obradowali przedstawiciele 48 uczelni z 21 krajów. Donosiła o tym informacja na stronach WWW Politechniki Wrocławskiej. Nasza Uczelnia jest członkiem tego stowarzyszenia od 2004 roku. Z Polski, obecna jest tam również Akademia Górniczo-Hutnicza.

Zgromadzenie ogólne członków T.I.M.E. podjęło decyzję o przyjęciu Politechniki Wrocławskiej do grona Advisory Committee tej organizacji. Politechnikę w Komitecie przez sześć lat będzie reprezentował prof. Grzegorz Lesiuk. Jego aktywność (ACASIS, BIP) bardzo pomogła we wprowadzeniu Politechniki do tego Komitetu.

Rosną nasze szanse na jeszcze lepsze wykorzystanie oferowanych przez organizację możliwości:

 • Podwójne dyplomy;
 • Staże badawcze;
 • Szkoły letnie;
 • Masowe otwarte kursy on-line.

Jest to bardzo ważne, z punktu widzenia Uczelni i zwiększa nasze szanse na „umiędzynarodowienie”.

Realizujemy innowacyjny program kształcenia studentów

We wtorek, 12 października startuje, finansowany w ramach programu Erasmus, program edukacyjny dla studentów zagranicznych poświęcony zagadnieniom szacowania trwałości zmęczeniowej – w szczególności pękania zmęczeniowego materiałów i konstrukcji. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję poznać mechanizmy degradacji i uszkodzeń materiałów – na wszystkich etapach cyklu życia produktu: od produkcji po eksploatację.

Program realizowany jest w formule Blended Intensive Programme krótkich, intensywnych programów wykorzystujących innowacyjne sposoby uczenia się i nauczania również z wykorzystaniem współpracy on-line.

Partnerskimi uczelniami są:

 1. The Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
 2. Riga Technical University
 3. Brno University of Technology
 4. University of Porto
 5. Wroclaw University of Science and Technology

Głównym organizatorem ze strony Politechniki Wrocławskiej jest prof. Grzegorz Lesiuk.

Więcej informacji na stronach programu

Sukces Magdaleny Kobielarz

Pani dr inż. Magdalena Kobielarz otrzymała finansowanie z Programu im. Mieczysława Bekkera (Bekker NAWA) na sfinansowanie badań:

Patient-specific modelling of abdominal aortic aneurysms: towards prediction of disease progression and rupture
(Spersonalizowane modelowanie tętniaków aorty brzusznej ukierunkowane na przewidywanie progresji choroby i pęknięcia)

Celem projektu jest ustanowienie solidnych podstaw naukowych dla zrozumienia progresji choroby jaką jest tętniak aorty brzusznej indywidualnie i niezależnie u każdego pacjenta, bez względu na wielkość tętniaka. Korzystając z postępów w analizie obrazów medycznych i biomechanice obliczeniowej, zdefiniowani zostaną pacjenci z wysokim ryzykiem pęknięcia tętniaka, u których wskazana jest interwencja chirurgiczna, oraz ci, z mniejszym ryzykiem, u których można jej uniknąć.

Proponowane podejście jest innowacyjne i nie było wcześniej rozważane przez innych. Pozwala ono uniknąć kluczowych ograniczeń dotychczas proponowanych rozwiązań w zakresie prognozowania progresji choroby i ryzyka pęknięcia tętniaka na podstawie danych biomechanicznych, a mianowicie braku danych materiałowych specyficznych dla pacjenta (sztywność, wytrzymałość) i nieznanego naprężenia szczątkowego.

Projekt realizowany będzie przez 12 miesięcy w Faculty of Engineering and Mathematical Sciences / School of Engineering / Department of Mechanical Engineering, The University of Western Australia.

Gratulujemy!

Goście z Ukrainy

W dniach 8-12.04 w Katedrze z wizytą przebywać będzie dwójka naukowców z Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego – Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy:

Celem wizyty jest wzajemne poznanie zespołów badawczych i przedyskutowanie możliwości współpracy pomiędzy Katedrą Technologii Produkcji Poligraficznej a Katedrą Mechaniki i Inżynierii Materiałowej.

Prof. Tetiana Roik jest uznanym naukowcem w zakresie badań naukowych i projektowania metalicznych kompozytów przeznaczonych na materiały odporne na ścieranie. Jest autorem/współautorem około 400 publikacji, 100 patentów i 13 monografii.

W dniu 10 kwietnia o godz. 11.15 w sali 117 Katedry wygłosi dwa referaty na temat:

 1. Scientific research on the development of new technologies devoted to creating new materials and their machining for industrial equipment;
 2. Features of the composite materials development used for friction units,

na które serdecznie zapraszamy w imieniu Kierownika Katedry.