Realizujemy innowacyjny program kształcenia studentów

We wtorek, 12 października startuje, finansowany w ramach programu Erasmus, program edukacyjny dla studentów zagranicznych poświęcony zagadnieniom szacowania trwałości zmęczeniowej – w szczególności pękania zmęczeniowego materiałów i konstrukcji. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję poznać mechanizmy degradacji i uszkodzeń materiałów – na wszystkich etapach cyklu życia produktu: od produkcji po eksploatację.

Program realizowany jest w formule Blended Intensive Programme krótkich, intensywnych programów wykorzystujących innowacyjne sposoby uczenia się i nauczania również z wykorzystaniem współpracy on-line.

Partnerskimi uczelniami są:

  1. The Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
  2. Riga Technical University
  3. Brno University of Technology
  4. University of Porto
  5. Wroclaw University of Science and Technology

Głównym organizatorem ze strony Politechniki Wrocławskiej jest prof. Grzegorz Lesiuk.

Więcej informacji na stronach programu