Seminarium 25 luty 2015

user_1976400_60ad36_huge

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 25 lutego, Pan mgr inż. Piotr Zając przedstawi zakres swojej rozprawy doktorskiej
pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja”
Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski.

Serdecznie zapraszamy!