Notatka z seminarium 21 stycznia 2015

Na dzisiejszym Seminarium Dynamiki gościliśmy Pana dr. inż. Zbigniewa Wołejszę z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Pana prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza, dyrektora Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Pan dr inż. Zbigniew Wołejsza przedstawił badania zaprezentowane w swojej rozprawie habilitacyjnej pt. ”Podwozia adaptacyjne samolotów lekkich ogólnego przeznaczenia”, której recenzentami są Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz oraz Pan dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.

Tytuł prezentacji: Podwozia adaptacyjne samolotów lekkich ogólnego przeznaczenia

Prezentujący: dr inż. Zbigniew Wołejsza

Prezentacja obejmowała:

 • wprowadzenie – podwozia lotnicze:
  • cel badań,
  • historia podwozi lotniczych,
  • główne zadania stawiane konstrukcjom podwozi lotniczych,
  • podstawowe typy podwozi lotniczych,
  • budowa podwozi lotniczych i stosowanych w ich konstrukcji amortyzatorów,
 • obciążenia podwozi lotniczych,
 • symulacja dynamiki powozi z amortyzatorem cieczowo-gazowym,
 • konstrukcja podwozi z cieczami magnetoreologicznymi,
 • konstrukcja podwozi z piezoaktuatorami,
 • metodyka badań w locie podwozi adaptacyjnych,
 • wnioski.