Ewidencjonowanie utworów w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej dla potrzeb przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracowników Uczelni

Od 1 stycznia 2015 na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 127/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie możliwości zwiększenia w roku 2015 wynagrodzeń pracowników Uczelni, każdy utwór powstały w ramach stosunku pracy powinien być zdeponowany w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej.

Za rejestrowanie utworów, które powstały w ramach stosunku pracy (zwiększone wynagrodzenie) i składanie ich w wersji elektronicznej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej odpowiedzialni są kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. Każdy pracownik może zarejestrować wniosek, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki/komórki organizacyjnej.
Procedura odbywa się za pomocą ­formularza on-line i jest opisana w instrukcji.

Deponowanie utworu w Repozytorium Wiedzy odbywa się niezależnie od dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego DONA, które reguluje odrębne Zarządzenie Wewnętrzne.

Obsługą procedury deponowania i nadawania numerów zajmuje się Dział Digitalizacji i Repozytorium Wiedzy CWINT. Informacji na temat procedury rejestrowania wniosków udzielają również właściwe Oddziały Centrum przy jednostkach.

(Na podstawie http://biblioteka.pwr.wroc.pl/2531882.dhtml)

Seminarium 21 stycznia 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 21 stycznia, będziemy gościć Pana prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza, dyrektora Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Pana dr. inż. Zbigniewa Wołejszę z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Prelegentem będzie Pan dr inż. Zbigniew Wołejsza, który przedstawi główne tezy swojej rozprawy habilitacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!