Archiwa tagu: Energy harvesting

Rafał Mech laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, że Forum Inteligentnego Rozwoju przyznało dr. Rafałowi Mechowi Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii.

Nagroda została przyznana już ponad rok temu (30 marca 2020), ale jej wręczenie pierwotnie planowane na jesień 2020 przeciągnęło się z powodu pandemii.

Organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Partnerem medialnym nagrody są redakcje sekcji: Rzecz o Innowacjach, Rzecz o Inwestycjach oraz programu goPL.

Celem nagrody jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów: realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych; realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki; dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej; działających na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.

Informacja o projekcie realizowanym przez Rafała pojawiła się w portalu Rzecz O Innowacjach w marcu 2020.

Gratulujemy

PNIR2020 – Certyfikat – Dr inż. Rafał Mech

Pan Rafał Mech laureatem IX edycji Programu LIDER

Miło nam poinformować, iż wniosek Pana dr. Rafała Mecha o tytule „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii” uzyskał finansowanie w ramach IX edycji Programu LIDER (NCBiR).

Serdecznie gratulujemy Panu Rafałowi i wszystkim Kolegom, którzy pomagali przy przygotowaniu aplikacji konkursowej.

Cieszy również fakt, iż wszyscy laureaci z Politechniki Wrocławskiej (trzy osoby) wywodzą się z Wydziału Mechanicznego.

Bliższe informacje o wynikach konkursu znaleźć można na stronach Politechniki Wrocławskiej i na stronach NCBR.

Newly identified 'universal’ property of metamagnets may lead to everyday uses

Interesujące odkrycie naukowców z University of Virginia pozwalające konstruować znacznie silniejsze niż dotychczas magnesy.

The team of physicists and materials scientists have discovered a universal law governing the magnetic properties of metamagnets – metal alloys that can undergo dramatic increases in magnetization when a small external magnetic field is applied, such as from a permanent magnet or an electromagnet.

The scientists have discovered that the magnetic effect of apparently all metamagnets is that it is non-linear. When these metamagnets are placed in an initial magnetic field and the field is doubled, they more than double in magnetic strength. This is significant because eventually scientists and engineers likely will harness this unique property for a variety of applications, including refrigeration.

via Newly identified 'universal’ property of metamagnets may lead to everyday uses.

FP7 MATFLEXEND project for flexible energy harvesting devices – Energy Harvesting Journal

Fraunhofer IZM leads the newly started FP7 MATFLEXEND project, which will provide wearable, flexible energy harvesters that can be manufactured in a low-cost printing process, and durable materials for such purpose. First results will be shown at the IDTechEx & Storage USA 1-2 April 2014, Berlin Germany, USA External Link. IZM will give a talk on integrated micro batteries at the conference and host a conference tour in its facilities.

Applications and Technology

These harvesters will be aimed at smart wearables, including wearables in medical sensing or in other consumer products. The new harvesters will be optimized for the low-frequency timing patterns and low to medium forces that arise in such applications, and thus may be advantageously integrated into consumer garments, or into an active insole for shoes.

Other relevant applications include security clothing; or technical textiles where electronic sensing may be desirable, but cabling is inconvenient or impractical. Future internet of things applications may also benefit from these autarkic power supply components.

MATFLEXEND harvesters will convert mechanical deformation into energy by using an innovative capacitive converter exploiting a capacitor´s deformation: such that capacity changes permit converting mechanical energy into usable electricity; and an energy storage device realized by a lithium-ion battery featuring an inherently flexible design. Advantages sought in the proposed technology include superior energy conversion efficiency and mechanical compliance, as well as manufacturability in a print-like continuous process, thus reducing manufacturing cost significantly.

za pomocą FP7 MATFLEXEND project for flexible energy harvesting devices – Energy Harvesting Journal.