Komercjalizacja po nowemu

Zmiany wprowadzone w nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 5 września 2014 dotyczą (w pewnej części) ułatwień związanych z komercjalizacją powstających na uczelni prac badawczych. Nakładają one pewne obowiązki na uczelnie i zwiększają zakres praw pracownika w dysponowaniu owocami swojej pracy: gdy uczelnia nie zechce komercjalizować wyników prac, a pracownik uzna to za sensowne, może odkupić od uczelni prawa do komercjalizacji i zrobić to samemu.

Poniższe slajdy przedstawione zostały na seminarium Katedry 28 stycznia 2015.

komercjalizacja

Powstały one na podstawie lektury ustawy oraz szkolenia (webinarium) zorganizowanego wspólnie przez firmę konsultingową PCW i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego. Zapis szkolenia znajduje się poniżej.

Jeden komentarz do “Komercjalizacja po nowemu”

Możliwość komentowania została wyłączona.