Informacja o konferencjach w Augustowie (2015) i Kielcach (2015)

1. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, Augustów, 31 May – 3 June 2015

http://www.mechanika.materialow.pb.edu.pl/

Topics:
– fracture  mechanics,
– damage mechanics,
– fatigue of materials and structures,
– plasticity and creep,
– inverse problems,
– identification of the damage,
– mechanics of composites,
– mechanics of advanced materials (SMART, gradient, nanomaterials),
– contact mechanics, problem of surface layer,
– termomechanics,
– biomechanics and biomaterials,
– structural dynamics,
– strength and safety of structures,
– dynamic loading and impact,
– waves and fracture in complex and lattice structures,
– mechanics of processes.

Important dates:
-sending the applications:  January 31 February 28,  2015,
-paper submission:  March 31, 2015,
-papers acceptance:  April 15, 2015,
-date of payment:  May 10, 2015,
-conference programme: May 20, 2015.

Note: Organizers ask to send abstracts in English.

=======================================

  1. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 15-18.IX.2015

http://www.fracture.tu.kielce.pl

Tematyka:
-mechaniki pękania, zmęczenia materiałów i konstrukcji oraz problemy oceny wytrzymałości elementów zawierających pęknięcia.

Kalendarium:
-do 31.12.2014 – rejestracja wraz z przesłaniem tytułu proponowanej pracy,
-do 28.02.2015 – przesłanie streszczenia pracy – maksymalnie 2 strony,
-do 15.03.2015 – informacja o akceptacji pracy,
-do 15.07.2015 – przesłanie pełnego tekstu pracy,
-XV KKMP obędzie się w terminie 15-18.IX.2015.