Notatka z seminarium 10 grudnia 2014

Na seminarium wysłuchaliśmy dwóch prezentacji Dr. hab. inż. Krzysztofa Jamroziaka z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wystąpienia dotyczyły tematyki balistycznej, podjętej w pracy habilitacyjnej.

Prezentacja nr 1

Tytuł Prezentacji: Identyfikacja własności materiałów w balistyce końcowej.

Prezentujący: dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak

Prezentacja obejmowała:

 • podstawowe pojęcia i podziały pocisków stosowanych w balistyce,
 • kryteria umożliwiające ocenę osłon balistycznych, tj. kryteria wojsk lądowych, osłony, marynarki wojennej,
 • metody identyfikacji zjawisk zachodzących miedzy pociskiem a osłoną (podejście analityczne, numeryczne i eksperymentalne),
 • zjawiska fizyczne zachodzące podczas lotu pocisku, tj. rozpraszanie energii uderzenia, fazy deformacji, modele przebijania i ich analiza.

Prezentacja nr 2

Tytuł Prezentacji: Wprowadzenie do budowy i zasad działania broni strzeleckiej.

Prezentujący: dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak

Prezentacja obejmowała:

 • definicję broni palnej i strzeleckiej,
 • ogólne pojęcia związane z broniami palnymi i podział broni,
 • klasyfikację broni wg stopnia automatyki (samopowtarzalna, samoczynna, podwójnego działania), zasady działania oraz przeznaczenia taktycznego,
 • funkcjonalny podział broni strzeleckiej,
 • dane taktyczno-techniczne broni strzeleckiej m.in. pistoletu, karabinku, karabinu maszynowego,
 • informacje związane z cechowaniem i znakowaniem amunicji,
 • tematykę dotyczącą odrzutów i lufy,
 • budowę pocisku i amunicji strzeleckiej.