Czego sobie życzymy na Nowy Rok?

Pryzmat opublikował życzenia Dziekanów. Pozwalam sobie zacytować życzenia Dziekana Wydziału Mechanicznego:

prof. Edward Chlebus

Profesor Edward Chlebus – dziekan Wydziału Mechanicznego W10

W nadchodzącym 2015 roku wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Wrocławskiej życzę realizacji planów zarówno na niwie osobistej jak i zawodowej.Życzę Państwu spełnienia marzeń, satysfakcji z podjętych wyzwań a także rozwijania swoich pasji. Jako dziekan Wydziału Mechanicznego życzę sobie aby nasz wydział rozwijał się za sprawą ciekawych projektów badawczych, wielu grantów, zaangażowania kadry naukowej jak i samych studentów.

za Pryzmat PWr – Wiadomości.