Politechnika Wrocławska – Za nami 2014 rok

Rok 2014 na Politechnice Wrocławskiej „w pigułce”.

Jaki był 2014 rok dla Politechniki Wrocławskiej? Podobnie jak w poprzednich latach pełen sukcesów i osiągnięć. Uczelnia po raz kolejny wyznaczała innowacyjne trendy w działalności naukowo-badawczej. Jest to efekt zaangażowania i aktywności całej naszej społeczności akademickiej. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady działań realizowanych na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.

za Politechnika Wrocławska – Za nami 2014 rok.