Quotes

Jubileusz 95-lecia prof. Zdzisława Samsonowicza

Jubileusz 95-lecia będzie obchodził w środę, 23 maja, prof. Zdzisław Samsonowicz. Profesor był jednym z pierwszych studentów Politechniki Wrocławskiej, a następnie — przez 60 lat — pracownikiem uczelni. Uroczystość z okazji urodzin profesora rozpocznie się o godz. 11.00 w auli PWr (bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27).

Podczas uroczystości prof. Zdzisław Samsonowicz otrzyma tytuł Profesora honorowego Politechniki Wrocławskiej, a laudację na jego cześć wygłosi prof. Roman Wrona z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2010 r. uczelnia ta przyznała prof. Samsonowiczowi tytuł doktora honoris causa za zasługi dla rozwoju polskiej i światowej nauki oraz przemysłu odlewniczego.

W ramach obchodów jubileuszu zaplanowano także XVIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018. Spotkanie odbędzie się 23-25 maja w Trzebnicy. Patronat nad wydarzeniem objął prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji na stronie głównej PWr.

Czy każdy powinien studiować? Co powinni wybierać maturzyści – Newsweek.pl – Nauka – Newsweek.pl

Trwa nieustająca dyskusja o kondycji i roli uniwersytetów. Duża część wypowiedzi dotyczy uniwersytetów, ale znaczną część można odnieść również do uniwersytetów technicznych.

Odejdźmy od myślenia, że uniwersytety są po to, by zapewniać studentom zawód. Do tego służą szkoły zawodowe. My mamy edukować wykształconych obywateli, którzy będą w stanie adaptować się do zmieniających się warunków, w tym również na rynku pracy – mówią nam wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

za Czy każdy powinien studiować? Co powinni wybierać maturzyści – Newsweek.pl – Nauka – Newsweek.pl.

Politechnika Wrocławska – Za nami 2014 rok

Rok 2014 na Politechnice Wrocławskiej „w pigułce”.

Jaki był 2014 rok dla Politechniki Wrocławskiej? Podobnie jak w poprzednich latach pełen sukcesów i osiągnięć. Uczelnia po raz kolejny wyznaczała innowacyjne trendy w działalności naukowo-badawczej. Jest to efekt zaangażowania i aktywności całej naszej społeczności akademickiej. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady działań realizowanych na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.

za Politechnika Wrocławska – Za nami 2014 rok.