Czy każdy powinien studiować? Co powinni wybierać maturzyści – Newsweek.pl – Nauka – Newsweek.pl

Trwa nieustająca dyskusja o kondycji i roli uniwersytetów. Duża część wypowiedzi dotyczy uniwersytetów, ale znaczną część można odnieść również do uniwersytetów technicznych.

Odejdźmy od myślenia, że uniwersytety są po to, by zapewniać studentom zawód. Do tego służą szkoły zawodowe. My mamy edukować wykształconych obywateli, którzy będą w stanie adaptować się do zmieniających się warunków, w tym również na rynku pracy – mówią nam wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

za Czy każdy powinien studiować? Co powinni wybierać maturzyści – Newsweek.pl – Nauka – Newsweek.pl.