Seminarium 15 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,
na najbliższym Seminarium Katedry tj.  15.04 2015 o godzinie 11.15 wystąpi Dr inż. Jakub Słowiński, który wygłosi prezentację pt.” Praca własna – obecna realizacja i dalsze plany”.

Serdecznie zapraszamy!

Tytuł prezentacji: Praca własna – obecna realizacja i dalsze plany

Prezentujący: Dr inż. Jakub Słowiński

Prezentacja obejmowała:
podejmowaną tematykę badawczą  (tj. formowanie się tkanek w szczelinie złamania, stabilność układu kość-implant w czasie odbudowy szczeliny złamania)
rozpoznanie literaturowe dot. odtwarzania tkanek w szczelinie złamania, przebudowy tkanki kostnej oraz implantów śródkostnych (wiodące zespoły i autorzy, oraz dominujące trendy badań i modeli w tym zakresie)
Zespoły badawcze wiodące w tematyce odtwarzania tkanek w szczelinie złamania   (polskie np. Dr hab. Jarosław Filipiak  i zagraniczne np. Hana Isaksson )
modele przebudowy tkanki kostnej (szczelina złamania, poziom komórkowy np. Goodship i wsp. (2003) -pozytywny wpływ dużych odkształceń na proces leczenia
regenerat kostny– główne idee (komponent biologiczny i mechaniczny)
własna praca naukowa- dotychczasowe i planowane badania (m.in. publikacje, planowany staż, współprace z interdyscyplinarnymi Zespołami, realizowane i zrealizowane  badania oraz projekty, prace inżynierskie i magisterskie realizowane pod opieką Dr Słowińskiego)