Seminarium 20 maja 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, 20 maja, odbędą się trzy wystąpienia:

  • mgr inż. Magdalena Bajgrowicz „Sprawozdanie z konferencji ARVO 2015 (Association for Research in Vision and Opthamology”,
  • dr inż. Wojciech Myszka „Identyfikacja (nieparametryczna)”,
  • mgr inż. Michał Przybylski „Przegląd postępów w realizacji rozprawy doktorskiej pt.: Elastomery magnetoreologiczne
    w tłumieniu drgań konstrukcji”.

Serdecznie zapraszamy!