Archiwa tagu: metoda zol-żel

Seminarium Wydziałowe

Dziekan Wydziału Mechaniczne uprzejmi zaprasza na dziewiąte seminarium wydziałowe, które odbędzie się w środę 06. grudnia o godz. 13.15 (sala Rady Wydziału).

W trakcie seminarium dr hab. Marek Jasiorski zaprezentuje swój dorobek z zakresu proszkowych materiałów krzemionkowych otrzymywanych metodą zol-żel, funkcjonalizowanych nanocząstkami wybranych metali.

Osiągnięcia posłużyły do uzyskania przez prelegenta stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa, nadanego przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Grant Anny Szczurek uzyskał finansowanie w ramach konkursu Preludium 11

Miło nam poinformować, że projekt o tytule Kontrolowana zmiana właściwości barierowych i mechanicznych warstw zol-żelowych poprzez funkcjonalizację struktury oraz dobór parametrów syntezy, którego kierownikiem będzie mgr inż. Anna Szczurek, uzyskał finansowanie w wysokości 100 tysięcy zł w ramach Konkursu Preludium 11 (panel ST5), NCN.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w syntetycznym streszczeniu zamieszczonym na stronach NCN.

Opiekunką naukową Anny Szczurek jest dr Justyna Krzak.

Obu Paniom serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję za włożony wysiłek.

Seminarium 8 czerwca 2016 r.

W ramach seminarium prezentację pt. „Mieszany rozwój pęknięć zmęczeniowych, a lokalność zjawisk przed frontem szczeliny” przedstawił doktorant Naszej Katedry mgr inż. Paweł Kucharski. Była to prezentacja otwierająca przewód doktorski prelegenta, której opiekunami są:
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata
Promotor pomocniczy: Dr inż. Grzegorz Lesiuk.

prezentacja2

Było to ostatnie, planowe, seminarium w roku akademickim 2015/2016.

Seminarium 20 kwietnia 2016 r.

W ramach seminarium prezentację wygłosiła Pani Mgr inż. Anna Szczurek. Prezentacja pt. „Modyfikacja materiałów polimerowych z zastosowaniem powłok tlenkowych otrzymywanych metodą zol-żel w celu ograniczenia przenikalności gazów” była wystąpieniem otwierającym przewód doktorski prelegentki. Przedstawiona została analiza literatury, dotychczas uzyskane wyniki, a także propozycja tezy przewodu doktorskiego i idea dalszych badań.

Notatka z Seminarium 16 grudnia 2015

Na ostatnim Seminarium odbyły się dwa wystąpienia.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Dr Beata Borak
Zespół: Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych

Tytuł: Czy kule krzemionkowe są toksyczne?

Zakres prezentacji obejmował:
1) Przedstawienie zagadnienia dotyczącego toksyczności oraz właściwości kul krzemionkowych
– definicja toksyczności
– odmiany krystaliczne krzemionki, właściwości kancerogenne krzemionki krystalicznej (pylica płuc)
– krzemionka amorficzna (praca własna – synteza i właściwości)
– toksyczność nanocząstek (aglomeracja/agregacja cząstek)

2) Przykłady z literatury i pracy własnej
-zapobieganie agregacji cząstek (nadanie ładunku lub przeszkoda sferyczna- np. długie i rozgałęzione łańcuchy na powierzchni kul SiO2)
-potencjał Zeta (definicja, interpretacja wyników, wpływ ładunku na agregację i biokompatybilność, wpływ siły jonowej i pH na agregację nanocząstek)
– stabilność nanocząstek SiO2 w różnych mediach biologicznych (np. DMEM, PBS, FBS)
-czynniki określające toksyczność cząstek (fizykochemiczna charakterystyka, typ komórek użytych do testów, metoda użyta do oceny cytotoksyczności)

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Mgr inż. Aleksander Błachut
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Tytuł: Identyfikacja modelu konstytutywnego materiałów kompozytowych użytych w ramach projektu COPERNIC

Zakres prezentacji obejmował:
1) Cel
Celem wystąpienia była prezentacja wyników badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych wykonanych na potrzeby projektu COPERNIC

2) Część doświadczalną
– przykłady zniszczeń zbiorników kompozytowych w testach wytrzymałościowych
– stanowisko do wytwarzania zbiorników kompozytowych – nawijarka
– badania wytrzymałościowe próbek płaskich w zakresie temperatur od -40˚C do 85˚C
– analiza wyników statycznej próby rozciągania, prezentacja otrzymanych właściwości materiałowych przy założeniu ortotropowego materiału z izotropią poprzeczną
– teoria homogenizacja dla wiązki włókna
– porównanie wyników eksperymentalnych i analitycznych

3) Wyniki otrzymane ze statycznej próby rozciągania płyt CFRP UD

Przenosiny laboratorium z Krasińskiego

Pod osłoną nocy odbywała się kolejna faza przenosin naszego laboratorium z Krasińskiego do budynku B1.

Poniżej kilka zdjęć z tej, niezwykle trudnej pod względem logistycznym, operacji.

Swoją drogą znakomity przykład zadania dla wszystkich studentów Wydziału Mechanicznego: jak wielkimi masami może operować dzwig w tej pozycji?

I jeszcze krótki filmik z przenoszenia ciężkiego stołu laboratoryjnego: