Archiwa tagu: metoda zol-żel

Notatka z Seminarium 16 grudnia 2015

Na ostatnim Seminarium odbyły się dwa wystąpienia.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Dr Beata Borak
Zespół: Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych

Tytuł: Czy kule krzemionkowe są toksyczne?

Zakres prezentacji obejmował:
1) Przedstawienie zagadnienia dotyczącego toksyczności oraz właściwości kul krzemionkowych
– definicja toksyczności
– odmiany krystaliczne krzemionki, właściwości kancerogenne krzemionki krystalicznej (pylica płuc)
– krzemionka amorficzna (praca własna – synteza i właściwości)
– toksyczność nanocząstek (aglomeracja/agregacja cząstek)

2) Przykłady z literatury i pracy własnej
-zapobieganie agregacji cząstek (nadanie ładunku lub przeszkoda sferyczna- np. długie i rozgałęzione łańcuchy na powierzchni kul SiO2)
-potencjał Zeta (definicja, interpretacja wyników, wpływ ładunku na agregację i biokompatybilność, wpływ siły jonowej i pH na agregację nanocząstek)
– stabilność nanocząstek SiO2 w różnych mediach biologicznych (np. DMEM, PBS, FBS)
-czynniki określające toksyczność cząstek (fizykochemiczna charakterystyka, typ komórek użytych do testów, metoda użyta do oceny cytotoksyczności)

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Mgr inż. Aleksander Błachut
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Tytuł: Identyfikacja modelu konstytutywnego materiałów kompozytowych użytych w ramach projektu COPERNIC

Zakres prezentacji obejmował:
1) Cel
Celem wystąpienia była prezentacja wyników badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych wykonanych na potrzeby projektu COPERNIC

2) Część doświadczalną
– przykłady zniszczeń zbiorników kompozytowych w testach wytrzymałościowych
– stanowisko do wytwarzania zbiorników kompozytowych – nawijarka
– badania wytrzymałościowe próbek płaskich w zakresie temperatur od -40˚C do 85˚C
– analiza wyników statycznej próby rozciągania, prezentacja otrzymanych właściwości materiałowych przy założeniu ortotropowego materiału z izotropią poprzeczną
– teoria homogenizacja dla wiązki włókna
– porównanie wyników eksperymentalnych i analitycznych

3) Wyniki otrzymane ze statycznej próby rozciągania płyt CFRP UD

Przenosiny laboratorium z Krasińskiego

Pod osłoną nocy odbywała się kolejna faza przenosin naszego laboratorium z Krasińskiego do budynku B1.

Poniżej kilka zdjęć z tej, niezwykle trudnej pod względem logistycznym, operacji.

Swoją drogą znakomity przykład zadania dla wszystkich studentów Wydziału Mechanicznego: jak wielkimi masami może operować dzwig w tej pozycji?

I jeszcze krótki filmik z przenoszenia ciężkiego stołu laboratoryjnego:

Notatka z Seminarium 7 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 7.10.2015r.  odbyły się dwa wystąpienia, których tematykę przedstawiono poniżej.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Profesor Jerzy Kaleta i Doktor Justyna Krzak

Wystąpienie  Profesora Jerzego Kalety obejmowało:

 • podsumowanie ostatnich wyjazdów doktorantów (tj. staże
  w Kanadzie, Szwecji i Australii) uzyskanych w trybie konkursu lub współpracy z innymi ośrodkami oraz konferencji i szkół zagranicznych,
 • starania o granty i projekty europejskie,
 • inwestycje aparaturowe i budowlane  m.in. zakup emisji akustycznej, przeniesienie laboratorium z Krasińskiego,
 • przyznanie stypendiów doktoranckich mgr inż. Annie Szczurek
  i mgr inż. Bartoszowi Babiarczukowi,
 • zmiany obowiązków Profesora Macieja Kulisiewicza — Wałbrzych
  i Profesora Mieczysława Szaty — Legnica
 • spraw kadrowych  m.in. habilitacji: Dr Marka Jasiorskiego
  i Dr Mariusza Hasiaka, doktoratów na ostatnim etapie: Anna Donesz-Sikorska i Piotr Krysiak oraz doktoratów w końcowej fazie: Przemysława Wiewiórskiego, Agaty Czernuszewicz, Radosława Rybczyńskiego, Wojciecha Wiśniewskiego, Michała Królewicza,
 • spraw niedokończonych tj.  wizerunkowe zarówno Katedry jak
  i indywidualnych członków Katedry, strategii dot. planów na najbliższy czas, integracji sprzętowej.

Wystąpienie  Doktor Justyny Krzak obejmowało tematykę dotyczącą:

 • zakupów materiałów, sprzętu i innych, które należy bez względu na źródło finansowania  zgłaszać Katarzynie Żołyńskiej, szczególnie jeśli wchodzą na stan Katedry,
 • zaległych urlopów (za rok/dwa ubiegłe), które należy wykorzystać maksymalnie w 2015 roku,
 • skierowań na badania lekarskie – wymagają one weryfikacji zakresu zagrożeń (należy się zgłaszać do Katarzyny Żołyńskiej),
 • dodatkowych wystąpień na Seminarium Katedry dot. prezentacji udziału w Konferencjach (ok 15 min) – osoby, które brały udział w konferencjach proszone są o kontakt z Anną Donesz-Sikorską w celu ustalenia terminu i tematu wystąpienia (termin do końca roku kalendarzowego),
 • indywidualnych stron na www.kmim.wm.pwr, które należy aktualizować,
 • opracowywanego systemu LIMS umożliwiającego zarządzanie aparaturą, przygotowywanego przez Dr Agnieszkę Baszczuk, Dr Justynę Krzak,  Dr Wojciecha Myszkę, Dr Daniela Lewandowskiego, Dr Mirosława Bociana, Mgr inż. Katarzynę Żołyńską i Mgr Krzysztofa Plaminiaka,
 • przygotowania oferty komercyjnej Katedry – potrzebne są dwie osoby (doktor i doktorant), które zbiorą niezbędne dane do przygotowania ofert, chętni proszeni są o kontakt z Dr Justyną Krzak,
 • podjęcia działań związanych z przeniesieniem Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii z ul Krasińskiego do budynku B1 obejmujące adaptację pomieszczeń 123 i 123a oraz przeniesienie sprzętu (serwis, transport) .

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: mgr inż. Anna Donesz-Sikorska

Tytuł wystąpienia: Funkcjonalne powłoki organiczno-nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel, do zastosowań medycznych
Wystąpienie obejmowało:

 • przedstawienie tezy, celu i zakresu pracy,
 • opis trzech grup biomateriałów powłokowych (tj. bazowe powłoki krzemionkowe, powłoki hybrydowe oraz powłoki funkcjonalne)
 • przedstawienie warunków wytwarzania powłok metodą zol-żel,
 • najciekawsze korelacje zaobserwowane na podstawie otrzymanych wyników badań: morfologicznych, fizykochemicznych, elektrochemicznych, biologicznych in vitro i mikromechanicznych,
 • prezentację kluczowych wniosków,
 • podsumowanie,
 • przedstawienie pytań i odpowiedzi na recenzję Pana Profesora Krzysztofa Maruszewskiego oraz Profesora Jana Chłopka

Seminarium

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  7.10 2015 wystąpią:

1) Profesor Jerzy Kaleta Doktor Justyna Krzak, którzy przedstawią kwestie organizacyjne dotyczące nowego semestru oraz

2) mgr inż. Anna Donesz Sikorska, która zaprezentuje swoją rozprawę doktorską pt.: „Funkcjonalne powłoki organiczno-nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel, do zastosowań medycznych”.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 1 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,
na najbliższym Seminarium Katedry tj. 01.04 2015 wystąpi trzech prelegentów:
1)  Dr Marek Jasiorski, który przedstawi udział Grupy Zol-Żel (Żelki) w Konferencji 90th DKG Annual Conference & Symposium on High-Performance Ceramics 2015,
2) Dr inż. Wojciech  Błażejewski, który przybliży zakres Konferencji „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, w której uczestniczył, oraz
3) Dr inż. Wojciech Myszka, który omówi Elektroniczny kalendarz prezentując wystąpienie pt. „Wiosna! (Elektronicznie) umawiamy się na randkę”.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej Seminarium 1 kwietnia 2015