Notatka z seminarium 6 maja 2015

Na ostatnim Seminarium Dynamiki nastąpiła zmiana w stosunku do zaplanowanych wystąpień. Wygłoszone zostały dwie prezentacje. Prelegentami byli Pan Michał Smolnicki, Pan Michał Kamiński oraz Pani mgr inż. Anna Szczurek. Prezentacja Pana dr. inż. Wojciecha Myszki została przeniesiona na najbliższe seminarium.

Prezentacja nr 1

Tytuł prezentacji: Właściwości i mikrostruktura stopu typu FINMET.

Prezentujący: Michał Smolnicki, Michał Kamiński (studenci W-10 PWr, rok II)

Promotor: dr inż. Mariusz Hasiak

Prezentacja obejmowała:

Przedstawienie wyników badań zrealizowanych w ramach przygotowywanej pracy inżynierskiej.
Obiekt badań: próbki ze stop typu FINMET w postaci taśm amorficznych, wyprodukowane przez firmę Hitachi Metals Ltd.

Wykonane badania:
• Własności magnetyczne,
• Topografia powierzchni,
• Twardość,
• Temperatury krystalizacji.

 

Prezentacja nr 2

Tytuł prezentacji: Badania w zakresie syntezy materiałów metodą zol-żel – właściwości hydrolizatów oraz powłok.

Prezentujący: mgr inż. Anna Szczurek

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Prezentacja obejmowała:

Przedstawienie wyników realizowanych badań:
• Badania hydrolizatów – określenie stopnia usieciowania,
• Warstwy zmniejszające przepuszczalność gazów,
• Warstwy pro adhezyjne dla układów włókno-żywica epoksydowa,
• Warstwy ochronne na światłowodach,
• Warstwy sfunkcjonalizowane S1P,
• Wpływ katalizatora na właściwości warstw TiO2 i ZrO2,
• Monokryształ otrzymany w hydrolizacie.