Seminarium 1 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,
na najbliższym Seminarium Katedry tj. 01.04 2015 wystąpi trzech prelegentów:
1)  Dr Marek Jasiorski, który przedstawi udział Grupy Zol-Żel (Żelki) w Konferencji 90th DKG Annual Conference & Symposium on High-Performance Ceramics 2015,
2) Dr inż. Wojciech  Błażejewski, który przybliży zakres Konferencji „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, w której uczestniczył, oraz
3) Dr inż. Wojciech Myszka, który omówi Elektroniczny kalendarz prezentując wystąpienie pt. „Wiosna! (Elektronicznie) umawiamy się na randkę”.

Serdecznie zapraszamy!

NOTATKA Z SEMINARIUM 1.04 2015 rok

Na ostatnim Seminarium Dynamiki przedstawione zostały:
a) dwie prezentacje dot. udziału Zespołu Zol-Żel („Żelki”) oraz
Dr inż.  Wojciecha Błażejewskiego odpowiednio w Konferencji  90th DKG Annual Conference & Symposium on High-Performance Ceramics 2015 oraz  XI Konferencji  Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, oraz
b)
wystąpienie Dr inż. Wojciecha Myszki dotyczące korzystania i współdzielenia Kalendarza do celów umawiania spotkań w większych grupach, planowania pracy oraz  zadań do realizacji, zarówno indywidualnych jak i grupowych.

Tytuł prezentacji: 90th DKG Annual Conference & Symposium on High-Performance Ceramics 2015 (15-19.03 2015 r., Bayreuth, Niemcy)

Prezentujący: Dr Marek Jasiorski

Prezentacja obejmowała:
informacje dotyczące Konferencji organizowanej przez Niemieckie Towarzystwo Ceramiczne (DKG, Deutsche Keramische Gesellschafte ) tj.  kominet organizacyjny,  panele tematyczne m,in. Polymer derived ceramics, Additive manufacturing, Functional ceramics, Oxide composites, Polymer derived ceramics, Porous ceramics, Composites and Bioceramics, Energy Applications and Gas Sensing, Simulation – Ceramic Polymer derived ceramics matrix composites),
– syntetyczne przedstawienie trzech 20min. wystąpień:
a) referaty ustne:
1) „Designing perovskite AMO3 phases by controlling the oxygen pressure and temperature during synthesis for a given combination of A and M ions„,  Autorstwa: A. Baszczuka, ,B. Dabrowskib, M. Avdeevc and M. Jasiorskia
2) „Surface modification of the silica particles with different functional groups”, Autorstwa:  B. Borak, K. Łuszczyk, M. Jasiorski
3) „Effect of UV exposure time on physicochemical properties of sol-gel derived coatings„, Autorstwa: A. Donesz-Sikorska, K. Łuszczyk, J. Krzak, J.Kaleta, M. Jasiorski
b) poster pt.”Functional sol-gel materials with tunable properties”, Autorstwa: M. Jasiorski, B. Babiarczuk, A. Baszczuk, B. Borak, A.Donesz-Sikorska, J. Krzak, A. Szczurek.
-prezentację wycieczki do fabryki Rosenthal GmbH w Speichersdorf.

Tytuł prezentacji: XI Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki (Sarbinowo Morskie, 18-20 marca 2015 r.)

Prezentujący: Dr inż. Wojciech Błażejewski

Prezentacja obejmowała:
informacje dotyczące Konferencji tj. kominet organizacyjny i tematykę konferencji m.in. mechanika ośrodków ciągłych, zmęczenie i mechanika pękania, termomechanika, biomechanika, modelowanie w mechanice, metody numeryczne w mechanice, projektowanie optymalne i sterowanie, mechanika materiałów.

Przykładowe slajdy:
Prezentacja Konferencji DKG Niemcy 2015_1 Prezentacja Konferencji DKG Niemcy 2015_2 Prezentacja Konferencji DKG Niemcy 2015_3

Seminarium01-04-20_Dr Błażejewski_1

kalendarze