Archiwa tagu: nanokule

Notatka z Seminarium 16 grudnia 2015

Na ostatnim Seminarium odbyły się dwa wystąpienia.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Dr Beata Borak
Zespół: Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych

Tytuł: Czy kule krzemionkowe są toksyczne?

Zakres prezentacji obejmował:
1) Przedstawienie zagadnienia dotyczącego toksyczności oraz właściwości kul krzemionkowych
– definicja toksyczności
– odmiany krystaliczne krzemionki, właściwości kancerogenne krzemionki krystalicznej (pylica płuc)
– krzemionka amorficzna (praca własna – synteza i właściwości)
– toksyczność nanocząstek (aglomeracja/agregacja cząstek)

2) Przykłady z literatury i pracy własnej
-zapobieganie agregacji cząstek (nadanie ładunku lub przeszkoda sferyczna- np. długie i rozgałęzione łańcuchy na powierzchni kul SiO2)
-potencjał Zeta (definicja, interpretacja wyników, wpływ ładunku na agregację i biokompatybilność, wpływ siły jonowej i pH na agregację nanocząstek)
– stabilność nanocząstek SiO2 w różnych mediach biologicznych (np. DMEM, PBS, FBS)
-czynniki określające toksyczność cząstek (fizykochemiczna charakterystyka, typ komórek użytych do testów, metoda użyta do oceny cytotoksyczności)

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Mgr inż. Aleksander Błachut
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Tytuł: Identyfikacja modelu konstytutywnego materiałów kompozytowych użytych w ramach projektu COPERNIC

Zakres prezentacji obejmował:
1) Cel
Celem wystąpienia była prezentacja wyników badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych wykonanych na potrzeby projektu COPERNIC

2) Część doświadczalną
– przykłady zniszczeń zbiorników kompozytowych w testach wytrzymałościowych
– stanowisko do wytwarzania zbiorników kompozytowych – nawijarka
– badania wytrzymałościowe próbek płaskich w zakresie temperatur od -40˚C do 85˚C
– analiza wyników statycznej próby rozciągania, prezentacja otrzymanych właściwości materiałowych przy założeniu ortotropowego materiału z izotropią poprzeczną
– teoria homogenizacja dla wiązki włókna
– porównanie wyników eksperymentalnych i analitycznych

3) Wyniki otrzymane ze statycznej próby rozciągania płyt CFRP UD