Seminarium 12 listopada 2014

Na seminarium przedstawione zostały dwie prezentacje. Dr inż. Paweł Gąsior wygłosił referat na temat wykorzystania odpadowego wodoru, natomiast mgr inż. Anna Donesz-Sikorska zdała sprawozdanie z konferencji, w których brała udział w poprzednim roku akademickim.

Prezentacja nr 1

Tytuł prezentacji:  Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych oraz światłowodowe systemy SHM w przemyśle chemicznym.

Prezentujący:  dr inż. Paweł Gąsior

Prezentacja obejmowała:

 1. tematykę dotyczącą produkcji i wykorzystania odpadowego wodoru w UE (w tym nadwyżki do zagospodarowania energetycznego) oraz systemów SHM umożliwiających monitorowanie instalacji w przemyśle chemicznym,
 2. przykłady projektów demonstracyjnych z zakresu wodoru w ramach UE,
 3. zagadnienie wykorzystania wodoru w energetyce w zakładach chemicznych,
 4. światłowodowe systemy pomiarowe – budowa, montaż, zalety, możliwości aplikacyjne,
 5. przykładowe aplikacje systemów do monitorowania instalacji w przemyśle chemicznym np. monitorowania przecieków,
 6. informacje dotyczące udziału w konferencjach:
 • WHEC 2014 (World Hydrogen Energy Conference 2014) – Gwangju, Korea:
 • aplikacje motoryzacyjne, stacjonarne, lotnicze ,
 • „polityka” wodorowa (w tym regionalna),
 • ogniwa wodorowe, materiały do gromadzenia wodoru,
 • zbiorniki,
 • targi technologii wodorowych.
 • EHEC 2014 (European Hydrogen Energy Conference) – Sevilla, Hiszpania,
 • EWSHM 2014 (7th European Workshop on Structural Health Monitoring) – Nantes, Francja.

 

Prezentacja nr 2

Tytuł prezentacji:  Podsumowanie konferencji V Sympozjum współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych (20-21.06 2014, Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz XXIV Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (9-12.10.2014, Rytro)

Prezentujący:  mgr inż. Anna Donesz-Sikorska

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Opiekun grupy badawczej: dr inż. Justyna Krzak

Prezentacja obejmowała:

 1. omówienie tematyki obu konferencji (m.in. biomateriały, powłoki na implanty, biomechanika, mikromechanika, nowe biomateriały dla medycyny), przedstawienie Komitetu Organizacyjnego,
 2. zwięzłą prezentację dwóch wystąpień konferencyjnych pt.:
 • „Aktywacja powierzchni implantacyjnych materiałów metalicznych organiczno-nieorganicznymi powłokami funkcjonalnymi otrzymywanymi metodą zol-żel”, autorstwa: Donesz-Sikorska, J. Krzak, K. Marycz, J. Kaleta

Wystąpienie dotyczyło możliwości funkcjonalizacji metalicznych powierzchni implantacyjnych organiczno-nieorganicznymi powłokami otrzymywanymi metodą zol-żel. W ramach prezentacji:

 • omówiono możliwości funkcjonalizacji otrzymywanych sieci tlenkowych,
 • zaprezentowano różne typy powłok tlenkowych tj. SiO2, SiO2/TiO2, SiO2/ZrO2, SiO2/Al2O3 oraz powłoki funkcjonalizowane np. SiO2/LAA, SiO2/betametazon,
 • przedstawiono panele badań umożliwiające ocenę właściwości strukturalnych (m.in. SEM, AFM), fizykochemicznych (m.in. Raman, zwilżalność), biologicznych (hodowle in vitro) oraz mikromechanicznych (m.in. scratch test, nanointendancja) otrzymywanych biomateriałów.
 • “Hybrid and doped sol-gel derived coatings as activators of metallic implants surface”, autorstwa: A. Donesz-Sikorska, J. Krzak, J. Kaleta, E. Pamuła

Wystąpienie dotyczyło dwóch powłok wytypowanych do prezentacji w rozprawie doktorskiej: powłoki hybrydowej: SiO2/ZrO2 oraz powłoki SiO2 domieszkowanej dopaminą. W ramach prezentacji:

 • przedstawiono syntezę wyżej wymienionych powłok metodą zol-żel,
 • omówiono wyniki badań strukturalnych, fizykochemicznych i biologicznych otrzymanych biomateriałów, oraz zaprezentowano wnioski.