Poradnik efektywnego publikowania | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

Trochę okrężną drogą dowiedziałem się o Poradniku „Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego”. Napisany został przez dwu polskich uczonych pracujących w Leeds. Poradnik dostępny jest na licencji otwartej i może być pobrany albo ze strony Autorów, albo korzystając z odsyłacz na końću wpisu.

Sam poradnik jest bardzo krótki i zwięzły – może to być potraktowane jako zarówno wada jak i jego zaleta. Traktowałbym go raczej w kategorii „pozytywnej zajawki” niż małego kompendium. Oczywiście na polskim rynku (nie mówiąc o świecie anglojęzycznym) możemy znaleźć wiele publikacji poświęconym „pisaniu tekstów naukowych”. Są one jednak najczęściej często bardzo trudno dostępne (małe nakłady, brak wersji cyfrowej itd.).

za Poradnik efektywnego publikowania | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki.

Tomasz Liśkiewicz, Grzegorz Liśkiewicz, Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego, Publikacja Amber Editing, Łódź 2014, dostępna na licencji Creative
Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0).

Oddziaływanie pola magnetycznego na rośliny

W najbliższą środę (29 listopada 2014), w ramach Seminarium Dynamiki, Pani Anna Broszkiewicz przedstawi wyniki swojego projektu badawczego dotyczącego oddziaływania pola magnetycznego na rośliny.

Pani A. Broszkiewicz uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 we Wrocławiu (do klasy o profilu matematyczno-fizycznym). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biologii, chemii i matematyki.

Pani Broszkiewicz była m.in. laureatką Okręgowej Olimpiady Biologicznej, Międzynarodowego Konkursu Naukowego E(X)plory, konkursu „Młody Chemik Eksperymentuje” oraz Olimpiady Wiedzy o Układzie Okresowym Pierwiastków. Uczestniczyła w wykładach z zakresu biochemii organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.

Jej osiągnięciami w dziedzinie nauk humanistycznych było dwukrotne zdobycie (w 2010r. i w 2011r.) I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a Słowo” oraz udział w światowym finale prestiżowego konkursu International Public Speaking – London 2013r.

Za swoje osiągnięcia w nauce została wyróżniona Stypendium Naukowym Prezydenta Wrocławia oraz nagrodą „Szkolny Nobel”.

Sprawozdania z konferencji (cd)

Na dzisiejszym seminarium (22.10.2014) w dalszym ciągu prezentowano sprawozdania z konferencji:

  1. Wojciech Błażejewski — trzy konferencje dotyczące kompozytów.
  2. Anna Zięty — dwie konferencje biomechanika, biomateriały: odporność korozyjna biomateriałów.
  3. Daniel Lewandowski – konferencja Thermag VI zjawisko magnetokaloryczne i jego zastosowania.

Generator wizytówek

Ponieważ zamiast instytutu pojawiły się katedry, niektórzy mogą odczuwać potrzebę wygenerowania sobie wizytówki.

Przeniosłem więc na strony katedry stary generator wizytówek. Zalogowany użytkownik powinien mieć ją częściowo wypełnioną danymi ze strony.

Generator dostępny jest pod adresem: http://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/logotyp-pwr/generator-wizytowki/

za Generator wizytówek | Wojciech Myszka.