Spotkanie Code_Aster ProNet

W imieniu Organizatorów zapraszamy serdecznie na międzynarodowe spotkanie informacyjne poświęcone systemowi Code_Aster. Spotkanie jest organizowane przez ProNet dzięki gościnności Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i odbędzie się w sali 102 budynku C7 przy pl. Grunwaldzkim 7 we Wrocławiu dnia 8. października br.

Poczatek spotkania o godzinie 9:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: nobosolutions.com/pl/aktualnosci/81-pronet.html. Oficjalnym jezykiem wystąpień i prelekcji będzie język angielski.

ze strony  Biomechanika | KMiM Bio.

Parking wielopoziomowy przy ulicy Wrońskiego

Jeżeli wierzyć informacjom umieszczonym w najnowszym biuletynie EBIP od dnia 16 października 2014 szlaban pozwalający na wjazd i wyjazd na parking zostanie zamknięty.

Aby skorzystać z parkingu potrzebna będzie Elektroniczna Karta Pracownicza (EKP). Aby ją uzyskać należy skorzystać ze strony ekp.pwr.edu.pl. Należy zalogować się tam korzystając loginu i hasła politechnicznej poczty pracowniczej i dostarczyć zdjęcie.

Od 2015 roku nowy system finansowania – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Nauka polska zmienia się, ale system finansowania jednostek naukowych nie nadążał za tymi zmianami. Oparty na zaszłościach historycznych spowodował, że niektóre bardzo dobre jednostki, które wybiły się, dostawały mniej pieniędzy, niż te dużo słabsze. Chcemy więc znieść stałą przeniesienia i bardzo mocno powiązać wysokość przyznawanych z budżetu państwa dotacji z jakością pracy jednostek naukowych – podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Nowy system finansowania będzie premiował najlepszych. Tylko tak państwo będzie w rzeczywisty sposób stymulowało poprawę jakości nauki w Polsce – dodaje.

Od 2015 roku nowy system finansowania - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za pomocą Od 2015 roku nowy system finansowania – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Materiały magnetyczne Smart

cover1Na początku roku ukazała się książka Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie, której autorem jest prof. Jerzy kaleta

Wśród obszernej grupy materiałów nazywanych krótko Smart (z ang.: sprytny, bystry, cwany), wydziela się liczną podgrupę materiałów stymulowanych polem magnetycznym (ang.: Smart Magnetic Materials – SMM). Celem zasadniczym monografii było  zaprezentowanie stanu wiedzy i własnych rezultatów w zakresie budowy, wytwarzania, badania właściwości i zastosowania SMM.

Znaczenie naukowe i inżynierskie zagadnienia jest następstwem faktu, iż różnorodne właściwości tej klasy materiałów, np. mechaniczne, cieplne, elektryczne, stymulować można polem magnetycznym. Istniejące już dziś i prognozowane przykłady nowej generacji sensorów, aktuatorów, czy tłumików w konstrukcjach militarnych i cywilnych, w budowie domów, mostów, rurociągów i sieci energetycznych, przy konstrukcji protez i inteligentnych nośników leków, przy wytwarzaniu efektywnych osłon przed polem elektromagnetycznym – są powodem koncentracji potencjału naukowego w czołowych ośrodkach naukowych i przemysłowych na problematyce SMM. […]

Więcej szczegółów i fragment książki na stronach Autora: Aktualności | Jerzy Kaleta.

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki

Zbliża się termin XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Podobnie jak w latach poprzednich nasi pracownicy będą przedstawiali zainteresowanym różne ciekawe tematy. Oto (prawie) pełny wykaz tematów:

W świecie mechaniki – zabawki mechaniczne (pokaz , wykład)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Co to znaczy być twardym jak stal? W świecie badań mechanicznych metali (L) (laboratorium , pokaz)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Czy świat mógłby istnieć bez mechaniki? Czyli krótka historia o tym jak mechanika rewolucjonizowała świat (pokaz , wykład)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Fizyka wokół nas – czyli o prostych doświadczeniach ilustrujących prawa fizyki w otaczającym nas świecie (pokaz)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt naukowo-dydaktyczny, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Doświadcz i poznaj prawa fizyki (pokaz)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt naukowo-dydaktyczny, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Statystyka jako matematyczny kamuflaż błędu (warsztat)
dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. PWr (Wydział Mechaniczny, PWr)

Czego możemy się nauczyć od Natury? (wykład)
dr inż. Jakub Słowiński (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Grzegorz Lesiuk

Wspaniały świat symulacji komputerowych (pokaz)
dr inż. Jakub Słowiński (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Grzegorz Lesiuk

Metody eksperymentalne w badaniach nad amorficznymi stopami metali (wykład)
mgr inż. Piotr Józef Bardziński (doktorant, Wydział Mechaniczny, PWr)

nsf.gov – National Science Foundation NSF Discoveries – Changing the shape and function of liquid metal – US National Science Foundation NSF

The National Science Foundation NSF-funded scientist is exploring ways to manipulate and modify this liquid metal in order to mold it into functional structures, in electronics, for example, that result in soft, flexible and stretchable and reconfigurable components, such as antennas.

za nsf.gov – National Science Foundation NSF Discoveries – Changing the shape and function of liquid metal – US National Science Foundation NSF.

Klepanie po pleckach, czyli recenzowanie po polsku | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

Kolejny, bardzo interesujący wpis Emanuela Kulczyckiego o recenzowaniu prac i zwyczajach (nie zawsze dobrych) w nauce. Do przemyślenia.

[…]Nikt mnie nie uczył pisać recenzji, nikt nie wskazywał, jakie powinna zawierać kluczowe elementy. Starałem się oglądać dokładnie recenzje własnych tekstów, które najbardziej mi się przydały: wskazywały dobre i słabe strony, podpowiadały co można byłoby zrobić, co jest dobre, a co należy poprawić. Tak też staram się pisać swoje recenzje. To jednak zajmuje oczywiście bardzo dużo czasu i najczęściej jest działaniem „ku chwale nauki”. Przyjmuję to jednak jako jeden z elementów obowiązków pracownika nauki.[…]

Klepanie po pleckach, czyli recenzowanie po polsku | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki.