Od 2015 roku nowy system finansowania – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Nauka polska zmienia się, ale system finansowania jednostek naukowych nie nadążał za tymi zmianami. Oparty na zaszłościach historycznych spowodował, że niektóre bardzo dobre jednostki, które wybiły się, dostawały mniej pieniędzy, niż te dużo słabsze. Chcemy więc znieść stałą przeniesienia i bardzo mocno powiązać wysokość przyznawanych z budżetu państwa dotacji z jakością pracy jednostek naukowych – podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Nowy system finansowania będzie premiował najlepszych. Tylko tak państwo będzie w rzeczywisty sposób stymulowało poprawę jakości nauki w Polsce – dodaje.

Od 2015 roku nowy system finansowania - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za pomocą Od 2015 roku nowy system finansowania – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.