SEMINARIUM 15 października 2014

W środę, 15 października, odbyło się seminarium, na którym sprawozdania z wyjazdów konferencyjnych złożyli, między innymi:

  • mgr inż. Michał  Przybylski,
  • mgr inż. Michał Królewicz,
  • mgr inż. Piotr Bardziński.

Prezentacja nr 1.

Tytuł prezentacji: Podsumowanie konferencji ERMR 2014. Miejsce: Grenada, Hiszpania, 7-11.07.2014.

Prezentujący: mgr inż. Michał Przybylski

Promotorzy: prof. dr hab. inż. Marek Rybaczuk, dr inż. Daniel Lewandowski

Opiekun grupy badawczej: dr inż. Daniel Lewandowski

Prezentacja obejmowała:

a) Omówienie tematyki konferencji (magnetyczne materiały SMART, ciecze elektro- i magneto-reologiczne, kompozyty, elastomery i żele magnetoreologiczne oraz ich medyczne zastosowania).
b) Listę prac prezentowanych na konferencji przez doktorantów PWr:
• Paweł Małecki: Dynamic mechanical analysis of magnetorheological composites containing a silica-coated carbonyl iron powder.
• Michał Przybylski: Designing MRE based adjustable damping system for dynamic loading.
Prezentacja nr 2.

Tytuł prezentacji: Podsumowanie konferencji 31STDanubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (DAS 2014), Kempten, Niemcy, 24-27.09.2014

Prezentujący: mgr inż. Michał Królewicz

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Opiekun grupy badawczej: dr inż. Daniel Lewandowski

Prezentacja obejmowała:
a) Omówienie tematyki konferencji:
• Inżynieria materiałowa,
• Analiza strukturalna: badania eksperymentalne, SHM, ocena uszkodzeń struktury, struktury adaptacyjne,
• Charakterystyka i badania materiałów SMART (naprężenia szczątkowe, zmęczenie, pękanie, pełzanie),
• Praktyczne zastosowania wyżej wymienionych materiałów,
• Biomechanika,
• Systemy pomiarowe (czujniki, zaawansowane systemy pomiarowe, niezawodność systemów pomiarowych),
• Integracja metod numerycznych/matematycznych z mechanika eksperymentalną,
• Nowoczesne trendy i osiągnięcia w dziedzinie standaryzacji i regulacji technicznych,
b) Listę prac prezentowanych na konferencji:
• mgr inż. Michał Królewicz: Influence of magnetic particle content on selected properties of magnetorheological elastomers.
• dr inż. Beata Borak: Imino-functionalized silica spherical particles (funkcjonalizacja kul krzemionkowych grupami iminowymi).
• mgr inż. Anna Szczurek: Silica and silica/titania hybrid coatings (powłoki tlenkowe ograniczające przepuszczanie gazów, możliwości zastosowania w wysokociśnieniowych zbiornikach kompozytowych typu IV).
• mgr inż. Bartosz Babiarczuk: Sol-gel silica based coatings functionalized with vitamin E (otrzymywanie materiału krzemionkowego wspierającego ossteointegrację komercyjnych metalicznych materiałów implantacyjnych).

Prezentacja nr 3.

Tytuł prezentacji: Podsumowanie konferencji „The European Conference Physics of Magnetism 2014”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23-27.06.2014.

Prezentujący: mgr inż. Piotr Bardziński

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Rybaczuk

Prezentacja obejmowała: omówienie plakatu prezentowanego na konferencji pt. „Structure and magnetic properties of amorphous Fe24HfnTa1Cu1LaxSi15-xB4(x=0,7) ribbons” (stopy wieloskładnikowe zawierające m.in. lantan, żelazo, gadolin).