Oddziaływanie pola magnetycznego na rośliny

W najbliższą środę (29 listopada 2014), w ramach Seminarium Dynamiki, Pani Anna Broszkiewicz przedstawi wyniki swojego projektu badawczego dotyczącego oddziaływania pola magnetycznego na rośliny.

Pani A. Broszkiewicz uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 we Wrocławiu (do klasy o profilu matematyczno-fizycznym). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biologii, chemii i matematyki.

Pani Broszkiewicz była m.in. laureatką Okręgowej Olimpiady Biologicznej, Międzynarodowego Konkursu Naukowego E(X)plory, konkursu „Młody Chemik Eksperymentuje” oraz Olimpiady Wiedzy o Układzie Okresowym Pierwiastków. Uczestniczyła w wykładach z zakresu biochemii organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.

Jej osiągnięciami w dziedzinie nauk humanistycznych było dwukrotne zdobycie (w 2010r. i w 2011r.) I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a Słowo” oraz udział w światowym finale prestiżowego konkursu International Public Speaking – London 2013r.

Za swoje osiągnięcia w nauce została wyróżniona Stypendium Naukowym Prezydenta Wrocławia oraz nagrodą „Szkolny Nobel”.