Seminarium 29 października 2014

Na seminarium gościliśmy Panią Annę Broszkiewicz z LO nr III we Wrocławiu, która zaprezentowała wyniki swoich badań nad wpływem pola magnetycznego na proces kiełkowania nasion fasoli.

Tytuł Prezentacji: Wpływ stałego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion fasoli odmiany Toska.

Prezentujący: Anna Broszkiewicz, LO nr III we Wrocławiu, profil matematyczno-fizyczny.

Opiekun naukowy: mgr Beata Kruczkowska, LO nr III we Wrocławiu

Pani Anna Broszkiewicz podczas seminarium przedstawiła wyniki swojego projektu badawczego dotyczącego oddziaływania pola magnetycznego na kiełkowanie fasoli odmiany Toska.

Prezentacja obejmowała:

  • krótką charakterystykę naturalnego pola magnetycznego oraz hipotetyczne wyjaśnienie mechanizmu jego oddziaływania na organizmy żywe,
  • omówienie celu i hipotezy eksperymentu. Cel: zbadanie wpływu stałego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion fasoli Toska. Hipoteza: Poddanie nasion działaniu pola magnetycznego wpływa na zwiększenie szybkości kiełkowania fasoli,
  • zakres przeprowadzonych badań, wnioski oraz podsumowanie.