Poradnik efektywnego publikowania | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

Trochę okrężną drogą dowiedziałem się o Poradniku „Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego”. Napisany został przez dwu polskich uczonych pracujących w Leeds. Poradnik dostępny jest na licencji otwartej i może być pobrany albo ze strony Autorów, albo korzystając z odsyłacz na końću wpisu.

Sam poradnik jest bardzo krótki i zwięzły – może to być potraktowane jako zarówno wada jak i jego zaleta. Traktowałbym go raczej w kategorii „pozytywnej zajawki” niż małego kompendium. Oczywiście na polskim rynku (nie mówiąc o świecie anglojęzycznym) możemy znaleźć wiele publikacji poświęconym „pisaniu tekstów naukowych”. Są one jednak najczęściej często bardzo trudno dostępne (małe nakłady, brak wersji cyfrowej itd.).

za Poradnik efektywnego publikowania | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki.

Tomasz Liśkiewicz, Grzegorz Liśkiewicz, Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego, Publikacja Amber Editing, Łódź 2014, dostępna na licencji Creative
Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0).