List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Po nieprzyjemnej aferze związanej z nadaniem doktoratu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło narzędzie pomagające wybrać recenzentów oceniające ewentualne konflikty interesów.

1. W celu zachowania przejrzystości i skuteczności doboru recenzentów Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy OPI-PIB opracował „System wspomagania wyboru recenzentów”, narzędzie dostępne pod adresem https://sssr.opi.org.pl/.To baza danych, która gromadzi informacje o potencjalnych oceniających oraz przedstawia propozycje recenzentów odpowiednich dla konkretnej pracy naukowej czy wniosku badawczego. Z „Systemu wspomagania wyboru recenzentów” korzystają już Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

za List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.