Notatka z seminarium 20 maja 2015

Na ostatnim Seminarium Dynamiki odbyły się 3 wystąpienia. Mgr inż. Michał Przybylski zaprezentował wyniki swoich badań prowadzonych w ramach realizowanej rozprawy doktorskiej, dr inż. Wojciech Myszka wygłosił referat na temat identyfikacji parametrycznej i nieparametrycznej, natomiast mgr inż. Magdalena Bajgrowicz podsumowała swój udział w konferencji ARVO 2015.

Prezentacja nr 1

Tytuł prezentacji: Przegląd postępów w realizacji rozprawy doktorskiej pt.: Elastomery magnetoreologiczne w tłumieniu drgań konstrukcji

Prezentujący: mgr inż. Michał Przybylski

Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr, dr inż. Daniel Lewandowski

Opiekun grupy badawczej: dr inż. Daniel Lewandowski

Prezentacja obejmowała:

 • Przedstawienie tezy rozprawy: Właściwości elastomerów magnetoreologicznych można modyfikować poprzez zmianę ich struktury oraz odpowiednią stymulację polem magnetycznym i mechanicznym. Ich właściwości predysponują je do wykorzystania w aktywnym tłumieniu drgań w konstrukcjach mechanicznych,
 • Streszczenie poprzednio prezentowanego stanu badań,
 • Aktualny stan badań:
  • Opracowanie technologii wytwarzania próbek,
  • Konstrukcja stanowiska badawczego,
  • Otrzymane wyniki badań,
 • Dorobek naukowy,
 • Planowane publikacje i przyszłe prace badawcze,
 • Zajęcia dodatkowe:
  • pomoc w realizacji pracy magisterskiej,
  • badanie właściwości tłumiących.

Pełna prezentacja

 

Prezentacja nr 2

Tytuł prezentacji: Identyfikacja

Prezentujący: dr inż. Wojciech Myszka

Opiekun grupy badawczej: dr inż. Mirosław Bocian

Prezentacja obejmowała:

 • Wprowadzenie do tematyki identyfikacji,
 • Charakterystyki statystyczne (średnia, wariancja, gęstość),
 • Zaburzenia,
 • Sposób przeprowadzania identyfikacji,
 • Dobór modelu,
 • Identyfikacja nieparametryczna.

Pełna prezentacja

 

Prezentacja nr 3

Tytuł prezentacji: ARVO 2015 Annual meeting (The Association for Research in Vision and Opthamology)

Prezentujący: mgr inż. Magdalena Bajgrowicz

Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr

Opiekun grupy badawczej: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr

Prezentacja obejmowała:

Sprawozdanie z udziału w konferencji ARVO 2015 (największa międzynarodowa konferencja dot. tematyki okulistycznej)

 • Data i miejsce konferencji: 03.05 – 07.05.2015, Denver, USA,
 • Tematyka konferencji: m.in. choroby oczu, dostarczanie leków, soczewki kontaktowe,
 • Zaprezentowane plakaty:
  • Release of ciprofloxacin and moxifloxacin from daily disposable contact lenses using an in vitro eye model, Magdalena Bajgrowicz, ChauMinh Phan, Lakshman N. Subbaraman, Lyndon W. Jones,
  • Release of fluconazole from daily disposable contact lenses using a novel in vitro eye model, ChauMinh Phan, Lyndon W. Jones, Lakshman N. Subbaraman, Magdalena Bajgrowicz.

Pełna prezentacja