Archiwa tagu: amorficzne stopy

Publiczna obrona pracy doktorskiej Marzeny Tkaczyk

W imieniu przewodniczącego organu doktoryzującego, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gronostajskiego oraz przewodniczącego Komisji Doktorskiej, dr. hab. inż. Jerzego Detyny, prof. uczelni, uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Tkaczyk, nt.
„Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie”.

Obrona rozprawy odbędzie się 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 1115 w formie wideokonferencji, na platformie Zoom.

Promotor: dr hab. Mariusz Hasiak, prof. uczelni Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Drugi promotor: dr hab. Wanda Ciurzyńska, emeryt. prof. uczelni Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Marcin Bajkowski Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
  • dr hab. Aleksandra Kolano-Burian, prof. IMN Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Pani Marzena Tkaczyk była naszą doktorantką, teraz swoją karierę naukową kontynuuje jako Experimental Laboratory Officer na Uniwersytecie of Oxfordzkim.

SEMINARIUM 19 PAŹDZIERNIKA2016 R.

W ramach seminarium prezentację pt. „Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza” przedstawił doktorant Naszej Katedry – Mgr inż. Piotr Bardziński. Była to prezentacja zamykająca przewód doktorski prelegenta, której opiekunami są:
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marek Rybaczuk z Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej PWr,
Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk, rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

seminarium-finalne-bardzinski

Seminarium 18 maja 2016 r.

W ramach Seminarium prezentację pt. „Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza” wygłosił Mgr inż. Piotr Bardziński. Prelegent podsumował wyniki swoich badań w ramach pracy doktorskiej, której promotorami są Pan Prof. dr hab. inż. Marek Rybaczuk z Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej PWr oraz Pan Dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk, rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Seminarium-finalne__www

Notatka z Seminarium 4 listopada 2015

Na Seminarium Katedry dnia 4.11.2015r. odbyły  się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Michał Bardziński
Promotor: Prof. Marek Rybaczuk, PWr
Prof. AJD Zygmunt Bąk
Tytuł:Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Zakres prezentacji obejmował:
– cel i tezę rozprawy,
– zadania kluczowe tj.:
a) wytworzenie stopów amorficznych, ewentualnie zawierających wtrącenia fazy nanokrystalicznej,
b) zbadanie zmian wielkości badanych właściwości magnetycznych materiału w zależności od zawartości określonych składników lub/i dodatków stopowych oraz obróbki cieplnej,
c) przeprowadzenie badań mikrostruktury rozpatrywanych stopów, d) wyznaczenie podstawowych własności magnetycznych i wytrzymałościowych w szerokim zakresie temperatur.
– poziom innowacyjności pracy w Polsce i na świecie,
–  prezentację wyników badań m.in. SEM-EDX, nanotwardości, XRD, DSC, pomiarów gęstości otrzymanych próbek w formie taśm oraz materiałów „masywnych”- prętów.
– wykaz dorobku naukowego.

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: Dr Beata Borak
Dr inż. Anna Donesz-Sikorska
Tytuł:27th European Conference on Biomaterials

Zakres prezentacji obejmował:
– omówienie tematyki  27 Europejskiej Konferencji Biomateriałow (ESB 2015)
– przybliżenie wystąpień własnych na ESB2015 tj.:
1) Silica Particles for the Design of Smart Delivery Nanotools, Autorstwa: Rafał Mech, Beata Borak, Katarzyna Łuszczyk, Daniel Lewandowski, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Jerzy Kaleta.

2) Silica Nanoparticles Stability in Model Biological Media. Atorstwa: Beata Borak, Błażej Poźniak, Rafał Wiglusz, Robert Pązik.

3) Bioactivation of SiO2 sol-gel coatings by active molecules as a method of modification of metallic implants surface, Autorstwa: Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Małgorzata Krok-Borkowicz, Elżbieta Pamuła.

Prezentacja