SEMINARIUM 19 PAŹDZIERNIKA2016 R.

W ramach seminarium prezentację pt. „Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza” przedstawił doktorant Naszej Katedry – Mgr inż. Piotr Bardziński. Była to prezentacja zamykająca przewód doktorski prelegenta, której opiekunami są:
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marek Rybaczuk z Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej PWr,
Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk, rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

seminarium-finalne-bardzinski